BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulesza Michalina (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)
Title
Wpływ zmiennych ekonomicznych i demograficznych na zwyczaje płatnicze Polaków
The Influence of Economic and Demographic Variables on Individual Payment Habits in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 18, s. 133-153, tab., bibliogr. 15 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Finance Today and Tomorrow: Opportunities, Threats, and Challenges
Issue title
Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia
Keyword
Finanse, System płatności, Obrót bezgotówkowy, Cechy demograficzne
Finance, Payment system, Cashless flow, Demographic characteristics
Note
summ., streszcz.
Country
Bałkany
Balkan
Abstract
Przedmiotem artykułu jest analiza sposobów posługiwania się pieniędzmi przez Polaków, w szczególności sposobów dokonywania przez nich płatności zależnie od ich sytuacji ekonomicznej i podstawowych charakterystyk demograficznych. Na podstawie miar zależności między płatniczymi preferencjami Polaków a ich charakterystyką została podjęta próba wskazania czynników przyczyniających się do niechętnego korzystania przez Polaków z nowoczesnych form płatności.(abstrakt oryginalny)

The paper inquires into the ways that money is used in Poland, focusing on people's choices of payment method and their correlation to their financial status and demographic characteristics. Some measures of correlation between Poles' payment habits and their demographic characteristics have been computed to trace the variables that might be responsible for Polish people's reluctance towards modern payment methods.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barwicka W., Tochmański A., 2013, Bariery, dylematy i wyzwania rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce, w: H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce, Lublin: Wydawnictwo KUL, 445-467.
 2. Bywalec Cz., 2009, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Co piąty Polak nadal nie ma konta. Zwyczaje płatnicze rodaków sytuują nas w ogonie UE, 2016, http://kurier.pap.pl/depesza/161912 [dostęp: 31.10.2016].
 4. Dlaczego obrót bezgotówkowy opłaca się i klientom, i gospodarce?, 2016, www.polskieradio.pl/42/5107/Artykul/1603490,Dlaczego-obrot-bezgotowkowy-oplaca-sie-i-klientom-i-gospodarce [dostęp: 2.11.2016].
 5. Górka J., 2013, Aspekty ekonomiczne obrotu bezgotówkowego, w: H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce, Lublin: Wydawnictwo KUL, 135-152.
 6. Hellwig Z., 1995, Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Kartą czy gotówką?, 2015, www.tygodnikprzeglad.pl/karta-czy-gotowka [dostęp: 31.10.2016].
 8. Kazimierski M., 2016, Zwyczaje płatnicze Polaków: lubimy płacić zbliżeniowo, ale nadal wygrywa gotówka, www.totalmoney.pl/artykuly/435194,konta-osobiste,zwyczaje-platnicze-polakow-lubimy-placic-zblizeniowo-ale-nadal-wygrywa-gotowka,1,1 [dostęp: 31.10.2016].
 9. Kotliński G., 2013, Marketingowe uwarunkowania obrotu bezgotówkowego w Polsce, Lublin: Wydawnictwo KUL, 307-326.
 10. Kozakiewicz M., Kwas M., 2014, Prognoza wybranych wskaźników rozwoju obrotu bezgotówkowego na lata 2014-2020, SGH, www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/prognoza2014-2020.pdf [dostęp: 1.03.2017].
 11. Koźliński T., 2013, Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Departament Systemu Płatniczego, www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/zwyczaje_platnicze_Polakow.pdf [dostęp: 28.09.2016].
 12. NBP, 2015, Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2014 r., www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/porownanie_UE_2014.pdf [dostęp: 26.10.2016].
 13. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., 2006, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wrocław: Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 14. Piłatowska M., 2006, Repetytorium ze statystyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Walesiak M., 1996, Metody analizy danych marketingowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
1642-9605
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu