BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaremba Aneta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Kicka Elżbieta (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Podstawowe kompetencje skutecznego doradcy rynku nieruchomości
The Basic Competencies of an Effective Real Estate Advisor
Source
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 10, s. 61-69, bibliogr. 4 poz.
Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking
Issue title
Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu - egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne
Keyword
Kompetencje, Doradca, Rynek nieruchomości
Competences, Consultant, Real estate market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat doradztwa na rynku nieruchomości, wskazano zadania i główne kompetencje osoby udzielającej porad, a także dokonano przeglądu podstawowych narzędzi i metod oddziaływania. (abstrakt oryginalny)

The following article presents basic information about Real Estate Advisors, defines the tasks and competencies of an agricultural advisor, and provides a review of elementary tools and methods used. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Foryś I., 2008, Doradztwo na rynku nieruchomości, Warszawa: PFRN.
  2. Jakiel A., 2008, w: Encyklopedia wiedzy o nieruchomościach, Warszawa - Kraków: EIN EPI.
  3. Sędek Sz., 2002, Doradca rynku nieruchomości - nowa jakość, Nieruchomości, 7, 41-42.
  4. Shlaes J., 2000, Tajemnice kuchni doradcy rynku nieruchomości, Gdynia: PFRN.
Cited by
Show
ISSN
2084-0152
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu