BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaźmierska Sylwana (Uniwersytet Łódzki)
Title
Partycypacja społeczności lokalnych w rozwijaniu specjalizacji regionalnych z wykorzystaniem narzędzi crowdfundingu
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta - hybrydyzacja rozwoju, 2017, s. 107-116, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Internet, Przedsiębiorstwo, Gospodarka
Internet, Enterprises, Economy
Country
Wielka Brytania, Francja, Holandia
United Kingdom, France, Netherlands
Abstract
W ciągu ostatnich 20 lat internet oraz jego społecznościowy wymiar przyczyniły się do nagłej zmiany w sposobie funkcjonowania gospodarki, zmieniając charakter relacji pomiędzy władzami publicznymi, korporacjami oraz społeczeństwem. Ten szeroki dostęp do zasobów rozprzestrzenionych geograficznie sprawia, iż nacisk przestał być kładziony na bliskość terytorialną oraz tożsamość sąsiedzką jako czynnik krytyczny w organizacji wspólnych przedsięwzięć. Dzisiaj to rozproszone jednostki mają możliwość łączyć swe siły, by realizować zarówno prywatne, komercyjne, jak i publiczne cele, tworząc zdigitalizowaną sieć współpracy [www 2], Zanik fizycznych ograniczeń w komunikacji oraz kumulacji zasobów (takich jak wiedza, idee czy zasoby finansowe) doprowadził do tego, że to siła społeczności stała się kluczowym czynnikiem stanowiącym o kierunku rozwoju nowej, usieciowionej gospodarki. By wykorzystać rozproszone na całą zbiorowość zasoby, a także nowe, wirtualne metody ich wymiany, podmioty nowoczesnej gospodarki zaczęły wykorzystywać metody crowdfundingu. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie crowdfundingu jako narzędzia będącego istotnym instrumentem tworzenia się nowych specjalizacji gospodarczych. W części teoretycznej omówiono zagadnienie crowdfundingu, jego kontekst historyczny oraz gospodarczy. Część druga artykułu to prezentacja studiów przypadku w odniesieniu do trzech krajów europejskich, w których aktywność omawianych narzędzi jest największa. Wskazano również, na przykładach tych krajów, czynniki stymulujące rozwój wspomnianych narzędzi. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Bank of England (2015), UK Business Finance Since the Crisis - Moving to a New Normal? - Speech by Ian McCafferty Given at Bloomberg, Londyn
 2. Harrison R. (2013), Crowdfunding and the Revitalisation of the Early Stage Risk Capital Market: Catalyst or Chimera? "Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance", Vol. 15
 3. Huijben J., Verbong G. (2013), Breakthrough without Subsidies? PV Business Model Experiments in the Netherlands, "Energy Policy", No. 56
 4. Langley P. (2016), Crowdfunding in the United Kingdom: A Cultural Economy, "Economic Geography", No. 92
 5. Mollick E. (2014), The [dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study, "Journal of Business Venturing", No. 29
 6. Schwienbacher A., Larralde B. (2012), Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures, "The Oxford Handbook of Entrepreneurial Finance", Oxford University Press Inc., Oxford
 7. Vasileiadou E., Huijben J., Raven R. (2015), Three Is A Crowd? Exploring the Potential of Crowdfunding for Renewable Energy in the Netherlands, "Journal of Cleaner Production", No. xxx
 8. World Bank (2013), Crowdfunding's Potential for the Developing World, "infoDev", Finance and Private Sector Development Department, Washington, DC.
 9. [www 1] http://www.lmiljoenwatt.n1/#lprojecten/qjiz0 (dostęp: 18.08.2016).
 10. [www 2] http://www.architectural-review.com/archive/crowdsourcing-utopia-21 st-centuiy -urbanism/8651166.fullarticle (dostęp: 18.08.2016).
 11. [www 3] http://www.crowdfundinghub.eu (dostęp: 18.08.2016).
 12. [www 4] http://www.crowdfundingimmo.fr/ (dostęp: 18.08.2016).
 13. [www 5] http://www.crowdfundingimmo.ft/content/41-comment-ca-marche-.html (dostęp: 18.08.2016).
 14. [www 6] http://www.crowdfundinsider.com/2013/06/16641 -how-the-uk-uses-tax-relief- to-boost-entrepreneurs/ (dostęp: 18.08.2016).
 15. [www 7] http://www.douwenkoren.n1/#lcrowdfunding-in-nl-eerste-helft-2016/hr2c7 (dostęp: 18.08.2015).
 16. [www 8] http://www.isi.(raunhofer.de/isi-wAssets/docs/p/de/arbpap unternehmenregion/ ap_r2 2011 .pdf
 17. [www 9] http://www.livemint.com/Consumer/wnhwd8do949POGvU4JL3YP/ArtistShare- taps-Web-fans-to-earn-its-musicians-money-Gram.html (dostęp: 18.08.2016).
 18. [www 10] http://www.seis.co.uk/about-seis (dostęp: 18.08.2016).
 19. [www 11] http://www.statista.com/statistics/413501/web-focused-crowdfiinding-platforms -in-europe-country/
 20. [www 12] http://www.wattisduurzaam.nl/6108/energie-opwekken/zonne-energie/daklozen- groeiende-doelgroep-zonnestroom-aanbieders/ (dostęp: 18.08.2016).
 21. [www 13] https://www.kickstarter.com/projects/597507018/pebble-e-paper-watch-for- iphone-and-android/description (dostęp: 18.08.2016).
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu