BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąkiewicz Anna (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Przedsiębiorczość w Polsce na tle międzynarodowym
Entrepreneurship in Poland - International Perspective
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 10, cz. 1, s. 301-314, tab., bibliogr. 24 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości
Keyword
Przedsiębiorczość, Analiza porównawcza
Entrepreneurship, Comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Przedstawione poniżej rozważania koncentrują się na uwarunkowaniach społeczno-kulturowych i są oparte na studiach komparatystycznych, w których do szczegółowego porównania wytypowano kilka krajów pozaeuropejskich. Takie ujęcie problemu wywodzi się z następujących przesłanek. Po pierwsze, porównania w tym zakresie w obrębie krajów europejskich mają już swoje bogate piśmiennictwo [Amorós, Bosma 2014; Bąkiewicz 2012; Grilo, Thurik 2006; Roszko-Wójtowicz 2013; Wennekers, van Stel, Thurik i in. 2005]. Mogą one stanowić dobry punkt wyjścia dla porównań w szerszej perspektywie. Po drugie, wiele krajów azjatyckich w ostatnich kilku dekadach zanotowało szczególnie wysokie tempo wzrostu, a badania potwierdzają istotną rolę przedsiębiorczości indywidualnej w dynamicznym rozwoju tych krajów [por. Bąkiewicz 2010]. W szczególności, w specyfice przedsiębiorczości Azjatów (Japończyków, Chińczyków i Koreańczyków) swego czasu upatrywano podstaw dla formułowania "azjatyckiego modelu rozwoju" [Berger 1991]. Obecnie dostrzega się co prawda wyraźne różnice w tej dziedzinie pomiędzy poszczególnymi krajami azjatyckimi [Witt, Redding 2013]. Tym niemniej, określone wspólne cechy kultur azjatyckich okazały się wystarczające dla weberowskiego kwestionowania koncepcji przedsiębiorczości jako podstawy industrializacji i rozwoju. Właściwa tym społecznościom religijność i etyka ma zawierać w sobie cechy odmienne od charakteryzujących Europejczyków, ale konieczne i wystarczające dla rozwoju gospodarczego. W niniejszym porównaniu uwzględniono również jako punkt odniesienia dane dotyczące Stanów Zjednoczonych oraz średnią dla krajów Unii Europejskiej. Tym samym, polskie doświadczenia w omawianej w dziedzinie zostały umieszczone w szerokim kontekście międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)

The paper reports the results of the comparative study of entrepreneurship in Poland and selected countries: China, Japan, Korea and United States. We follow the Schumpeterian tradition and join the discussion on the role of entrepreneurial class in economic development. In search for the determinants of entrepreneurship and its transmission mechanism into economic development certain institutional factors have been chosen. The international comparison is to indicate any regularities of the entrepreneurship development within particular institutional background. The most striking results of the study relate to the extreme differentiation of entrepreneurship among countries of the similar level of economic development and/or cultural base. The international comparison also creates insights into the role certain factors for entrepreneurship development with the education as one of the most significant ones. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amorós J.S., Bosma N. (2014), Global Entrepreneurship Monitor. Global Report 2013, Global Entrepreneurship Research Association (GERA).
 2. Bąkiewicz A. (2010), Strukturalne aspekty rozwoju gospodarczego, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 3. Bąkiewicz A. (2012), Transformation of Economic System in Poland. The SMEs and UE Integration, Revista Universitaria Ruta, 13, ss. 71-86.
 4. Bąkiewicz A., Żuławska U. (2010), Od teorii wzrostu do ekonomii rozwoju [w:] A. Bąkiewicz, U. Żuławska, Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa, ss. 64-88.
 5. Berger B. (red.), (1991), Introduction, [w:] The Culture of Entrepreneurship, ICS Press, San Francisco, ss. 1-12.
 6. European Commission (2012), Entrepreneurship in the EU and Beyond. Directorate- General for Communication, Flash Eurobarometer 354.
 7. Frączkiewicz-Wronka A., Grewiński M. (red.) (2012), Przedsiębiorczość w Polsce - bariery i perspektywy rozwoju, WSP TWP, Warszawa.
 8. Grilo I., Thurik R. (2004), Determinants of Entrepreneurship in Europe, Disscussion Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy, Max Planck Institute, Jena.
 9. Grilo I., Thurik R. (2006), Entrepreneurship in the old and new Europe, Scientific Analysis of Entrepreneurship and SMEs, Zoetermeer.
 10. Kim A. M. (2008), Learning to be Capitalist. Entrepreneurs in Vietnam's Transition Economy, Oxford University Press.
 11. Lynn R. (1991), The Secret of the Miracle Economy; Different National Attitudes to Competitiveness and Money, Social Affairs Unit, Exeter.
 12. McClelland D. C. (1961), The achieving society, Van Nostrand, Princeton, Nowy Jork.
 13. PARP (2012), GEM Polska. Raport z badań, PARP, Warszawa.
 14. Rachmaniaa I.N., Rakhmaniara M. Setyaningsiha S. (2012), Influencing Factors of Entrepreneurial Development in Indonesia, International Conference on Small and Medium Enterprises Development with a Theme (ICSMED), Bandung.
 15. Redding S. G. (1991), The Culture and Entrepreneurial Behavior among the Overseas Chinese, [w:] B. Berger (red.), The Culture of Entrepreneurship, ICS Press, San Francisco, ss. 137-156.
 16. Roszko-Wójtowicz E. (2013), Proprzedsiębiorcza postawa obywateli - Polska na tle państw UE - próba oceny i porównania [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ekonomia i Prawo, Tom XII, nr 3, ss. 413-424.
 17. Schumpeter J. A. (1934), Theory of Economic Development, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass.; wyd. polskie: (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 18. Suddle K., Beugelsdijk S., Wennekers B. (2007), Entrepreneurial Culture and its Effect on the Rate of Nascent Entrepreneurship, Scientific Analysis of Entrepreneurship and SMEs, Zoetermeer.
 19. Wagner K., Ziltener A. (2008), The Nascent Entrepreneur at the Crossroads: Entrepreneurial Motives as Determinants for Different Types of Entrepreneurs, Swiss Institute for Entrepreneurship, Chur.
 20. Wennekers A.R.M., van Stel , Thurik A.R., i in. (2005), Nascent Entrepreneurship and the Level of Economic Development, Small Business Economics, vol. 24, ss. 293-309.
 21. Weber M. (1905, 1994), Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Wyd. Test, Lublin. (na podstawie: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus).
 22. Witt M.A., Redding G. (2013), Asian business systems: institutional comparison, clusters and implications for varieties of capitalism and business systems theory, "Socio-Economic Review", vol.11, ss. 265-300.
 23. World Bank (2004-2014), Doing Business, World Bank, Waszyngton.
 24. World Values Survey Association (2014), World Value Survey, www.worldvaluessurvey.org.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu