BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sułkowski Łukasz (Społeczna Akademia Nauk), Wąs Izabela (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Paradygmaty tożsamości organizacyjnej
Paradigms of Organizational Identity
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 10, cz. 1, s. 315-322, tab., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości
Keyword
Tożsamość, Paradygmaty zarządzania
Identity, Management paradigms
Note
summ.
Abstract
Tożsamość organizacyjna jest nową koncepcją w zarządzaniu, która jednak szybko się rozwija. Badacze operują przede wszystkim na gruncie paradygmatów alternatywnych, w stosunku do dominującego w naukach o zarządzaniu podejścia neopozytywistyczno-funkcjonalistycznego. Najwięcej jest koncepcji bazujących na interakcjonizmie symbolicznym, można również znaleźć postmodernistyczne i krytyczne odniesienia do tożsamości organizacyjnej. (fragment tekstu)

The article depicts tree key suggestions to distinct paradigms of organizational identity in the area of management. These include: Neo-positivism-Functionalistic Approach, Interpretative-Symbolic Approach and Postmodernism. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, s. 86.
 2. Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 24.
 3. Denzin N.K., Lincoln Y.S. (2010), Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 35-36, 308.
 4. Dunn R.G. (1998), Identity Crises: A Social Critique of Postmodernity, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 5. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, s. 299.
 6. Gitling M. (2013), Człowiek w organizacji, ludzie-struktury-organizacje, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 264.
 7. Grandys E. (2011), Teoria grafów w zarządzaniu produkcją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 153.
 8. Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 9, ss. 206-207, 228-229.
 9. Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 10-11, 136.
 10. Penc J. (2005), Role i umiejętności menadżerskie. Sekrety sukcesu i kariery, wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 268.
 11. Sojak S. (2003), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 12. Sułkowski Ł. (2004), Neopozytywistyczna mitologia w nauce o zarządzaniu, "Organizacja i kierowanie", 1, s. 115.
 13. Sułkowski Ł. (2008), Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 14. Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, ss. 104, 113, 120-121, 178.
 15. Whetten D.A., Godfrey P.C. (1998), Identity in organizations: building theory through conversations, Sage Publishing, London, ss. 42-43.
 16. Zarębska A. (2009), Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Difin, Warszawa, ss. 23, 32-33, 53, 179.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu