BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koziński Jakub (Uniwersytet Łodzki)
Title
Metoda "koszt plus" na tle kalkulacji cen transferowych w Polsce
The "Cost Plus" Methodology on the Field of Transfer Prices Calculation in Poland
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 10, cz. 1, s. 351-360, tab., bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości
Keyword
Ceny transferowe, Koszty
Transfer pricing, Costs
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki "rozsądnej marży" i związanych z nią wątpliwości na tle kalkulacji cen transferowych w Polsce. (fragment tekstu)

The article presents concept of transfer prices and terms associated with them. Describes methods of calculation of transfer prices according to the Polish law. A special attention is given to the method of "cost plus", which is both the most popular method, as well as causing a lot of problems to taxpayers. Statistics show that reasonable margin method is the most popular in Poland, however is also the most exposed to the appeal during the controlling process. Author indicates gaps both in law and courts decisions in this matter. The article is a base for author for further research in this field. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badanie EY: Kontrole cen transferowych coraz częstsze. Firmy chcą być lepiej przygotowane (2013b) [online], http://www.ey.media.pl/pr/251607/badanie-ey-kontrole-cen-transferowych-coraz-czestsze-firmy-chca-byc-lepiej-przygotowane, dostęp 14 czerwca 2014.
 2. Bany K. (2012), Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 3. Ceny transferowe w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych (2013a), EY, Warszawa [online], http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Ceny_transferowe_w_najnowszym_orzecznictwie_s%C4%85d%C3%B3w_administracyjnych/$FILE/EY_Ceny_transferowe_nowe_orzecznictwo.pdf, dostęp 14 czerwca 2014.
 4. Ceny transferowe w Polsce - Raport z badania 2004, EY, Warszawa [online], http://webapp01.ey.com.pl/EYP/WEB/eycom_download.nsf/resources/EY_transfer_ pl.pdf/$FILE/EY_transfer_pl.pdf, dostęp 14 czerwca 2014.
 5. Kosieradzki T., Piekarz R. (2013) Ceny transferowe: uwaga na zmiany, "Controlling", wrzesień-październik.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 roku (Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1268).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 roku (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 769).
 8. Sojak S. (2001), Ceny transferowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 9. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz. U. 2011 nr 74, poz. 397).
 10. Wiśniewski P., Komer W. (2012), Ceny transferowe analiza regulacji normatywnych, przykłady rozwiązań praktycznych, Difin, Warszawa.
 11. Witczak R. (2009), Polityka cen transferowych dla celów podatkowych w powiązanych jednostkach opieki zdrowotnej, w: R. Lewandowski, R. Walkowiak (red.) Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia, Olsztyn.
 12. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2013 roku, sygn. II FSK 1052/11.
 13. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2012 roku, sygn. III SA/Wa 2659/11.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu