BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prysiński Łukasz (Akademia Nauk w Łodzi), Isern Germinal (Clark University)
Title
Selected Aspects of Receivables Management in the Context of Economic Recovery
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 10, cz. 1, s. 361-372, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości
Keyword
Rachunkowość, Kryzys finansowy, Uzdrowienie gospodarki
Accounting, Financial crisis, Economic recovery
Note
summ.
Abstract
The purpose of this article was to confirm the symptoms of economic recovery and to identify the main determinants of receivables management in companies. To achieve the purpose, the analysis of Enterprises Receivables Index was used. The study hypothesized that there are symptoms of economic recovery visible in the structure of receivables and this in turn affects the coherent strategies of receivables management of Polish companies. To verify the hypothesis studies of NBP and the Conference of Financial Companies in Poland were used. The symptoms of economic recovery appear to be quite slow, and are not visible everywhere, but the most important issue is that companies are trying to react on the recovery and adapt their businesses to changing conditions on the operational and strategic levels. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czekaj J., Dresler Z. (2005), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
 2. Prysiński Ł. (2013), Liquidity and rotation of assets as tools of firm's financial security management in an environment of economic slowdown, "Journal of Management and Finance", Volume 4, Issue 4, Gdańsk.
 3. Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 4. Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa.
 5. Walczak M. (2008), (red.), Sprawozdawczość i analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, SWSPIZ, Łódź.
 6. Wędzki D. (2009), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Tom II, Wolters Kluwer, Kraków.
 7. https://www.kpf.pl/index.php/raporty-cykliczne/97-indeks-naleznosci-przedsiebiorstw.
 8. http://biznes.pl/magazyny/finanse/banki/rynek-wierzytelnosci-prognozy,5523899,magazyn-detal.html (access 23.06.2014).
 9. http://nbp.pl/publikacje/przedsiebiorstwa/raport_04_2012.pdf (access 23.06.2014).
 10. http://loan-magazine.pl/rynek-wierzytelnosci-w-polsce-w-iii-kwartale-2013-roku-raport-kpf/ (access 23.06.2014).
 11. http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/775812,zatory-platnicze-mniej-zaleglych-faktur-w-firmach.html (access 23.06.2014).
 12. http://www.een.org.pl/index.php/dzialalnosc-gospodarcza-spis/page/3/articles/ubezpieczenia-naleznosci-fantazja-czy-koniecznosc-3652.html. (access 23.06.2014).
 13. http://forsal.pl/artykuly/772780,polskie-firmy-w-coraz-lepszych-nastrojach-juz-planuja-nowe-inwestycje.html (access 23.06.2014).
 14. www.kpf.pl (access 23.06.2014).
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu