BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mamcarz Henryk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Three-Component Portfolios Containing Gold
Trzyskładnikowe portfele inwestycyjne z komponentem złota
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 71-82, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Portfel inwestycyjny, Dywersyfikacja portfela, Złoto
Investment portfolio, Portfolio diversification, Gold
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu była ocena roli złota jako komponentu trzech portfeli trzyskładnikowych. Każdy zawierał złoto połączone z portfelem dwuskładnikowym: portfelem S&P500 + WILREIT, portfelem S&P500 + TR/J CRB i portfelem WILREIT + TR/J CRB. Metodologia badania - Na podstawie historycznych danych analizowanych aktywów, zgodnie z teorią portfela, zostały skonstruowane dwuskładnikowe portfele o minimalnej wariancji i portfele optymalne, a następnie odpowiednio portfele trzyskładnikowe zawierające inwestycje w złoto. Wynik - Analiza wykazała, że oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko portfeli determinowane były przez poziom charakterystyk ich komponentów. Portfele o większym udziale złota miały niższą minimalną wariancję i wyższą stopę zwrotu. W portfelach optymalnych wraz ze wzrostem odsetka złota spadała stopa zwrotu przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka inwestycji, przy czym portfele o wyższym udziale złota wykazały niższy przedział zmienności stopy zwrotu. Analiza obejmowała lata 1994-2015. Oryginalność/Wartość - Oryginalność badań polega na ocenie roli złota jako komponentu portfeli inwestycyjnych w okresach niepewności na wielu rynkach aktywów.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The goal of the article was to assess the role of gold as a component of three-component portfolios, i.e. gold combined with: the S&P500 + WILREIT index portfolio, the S&P500 + TR/J CRB index portfolio, and the WILREIT + TR/J CRB index portfolio. Design/Methodology/approach - On the basis of the historical data of the analyzed assets, and in accordance with the portfolio theory, two-component minimum variance portfolios and optimal portfolios were constructed, and then, respectively, three-component portfolios containing gold. Findings - The study has shown that the portfolios with a higher percentage of gold had a lower minimum variance and a higher rate of return. In the optimal portfolios, as the percentage of gold increased, the rate of return dropped with a simultaneous risk reduction, the portfolios with higher gold percentages exhibiting a lower range of the rate of return variability. Originality/Value - The assessment of the role of gold as a component of investment portfolios is of significant practical importance during the periods of uncertainty in many asset markets.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chua, J., Stick, G., Woodward, R. (1990). Diversifying with Gold Stocks. Financial Analysts Journal, 46 (4), 76-79.
 2. Ciner, C. (2001). On the Longrun Relationship between Gold and Silver: A Note. Global Finance Journal, 12, 299-303.
 3. Davidson, S., Faff, R., Hillier, D. (2003). Gold factor exposures in international asset pricing. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 13 (3), 271-289.
 4. Demidova-Menzel, N., Heidorn, T. (2007). Gold in the Investment Portfolio. Frankfurt School-Working Paper, 87, 3-45.
 5. Ghosh, D., Levin, J., Macmillan, P., Wright, E. (2004). Gold as an inflation hedge? Studies Economics and Finance, 22 (1), 1-25.
 6. Hillier, D., Draper, P., Faff, R. (2006). Do Precious Metals Shine? An Investment Perspective. Financial Analysts Journal, 62 (2), 98-106.
 7. Mani, G., Vuyyuri, S. (2005). Gold Pricing in India: An Econometric Analysis. Journal of Economic Research, 16 (1). Retrived from: http://ssrn.com/abstract=715841.
 8. Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance, 7 (1), 77-91.
 9. Nauckhoff, M. (2011). Strategische Metalle und seltene Erden, 2. Auflage. München: FinanzBuch Verlag.
 10. Stopfer, A. (2006). Rohstoffe zur nominalen und realen Porfolio-Absicherung. In: U. Bergold, R. Eller (eds.), Investmentstrategien mit Rohstoffen (pp. 131-154). Weinheim: Wiley-VCH Verlag.
 11. Yahoo Finance: http://finance.yahoo.com
 12. YCHARTS: http://ycharts.com
 13. Wilshire Associates: http://www.wilshire.com
 14. World Gold Council: http://www.gold.org
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu