BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Okoń Szymon (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Zaremba Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Długoterminowe reakcje cenowe na podziały akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Long-Term Post-Split Performance on the Warsaw Stock Exchange
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 111-122, tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Akcje, Analiza zdarzeń, Rynek akcji, Kalkulacja stopy zwrotu, Split akcji
Shares, Event study, Equity market, Rate of return calculation, Stock split
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem niniejszego artykułu jest zbadanie długoterminowych reakcji cenowych na podziały akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Metodologia badania - Badanie bazuje na podziałach akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które miały miejsce od stycznia 1996 roku do grudnia 2015 roku. W zakresie badania długoterminowych reakcji cenowych na podziały akcji w celu oceny stóp zwrotu wykorzystano metodę portfeli kalendarzowych (ang. calendar-time portfolio approach). W ramach badania metodą portfeli kalendarzowych skonstruowanych zostało osiem typów portfeli równoważonych i ważonych kapitalizacją z okresami utrzymywania akcji w portfelu wynoszącymi odpowiednio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 lat. Nadwyżkowe stopy zwrotu zostały przetestowane przy wykorzystaniu dwóch modeli: modelu CAPM oraz czteroczynnikowego model Carharta, którego budowa obejmuje również wpływ efektów wielkości spółki oraz wskaźnika wartości księgowej do wartości rynkowej, a także efektu kontynuacji stóp zwrotu (ang. momentum). Wynik - Nie zaobserwowano żadnych istotnych statystycznie ponadprzeciętnych stóp zwrotu bez względu na metody ważenia portfeli czy wykorzystane modele do oceny stóp zwrotu. Co istotne, w przypadku czteroczynnikowego modelu Carharta czynnik SMB (small minus big) pozostaje dodatni i istotny statystycznie we wszystkich okresach w przypadku portfeli równoważonych i w przypadku większości portfeli ważonych kapitalizacją, co może sugerować, że zainteresowanie splitami jest większe w przypadku spółek o mniejszej kapitalizacji. Oryginalność/Wartość - Jest to pierwsze kompleksowe badanie reakcji cenowych na podziały akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to investigate the long-term performance following stock splits on the Warsaw Stock Exchange.^^ Design/Methodology/approach - The study is based on stock splits conducted on the Warsaw Stock Exchange within years 1996-2015. We formed equal-weighted and capitalization-weighted calendar portfolios with various sorting periods ranging 1-8 years and evaluated their performance with the CAPM and the four-factor model by Carhart (1997).^^ Findings - We observed no significant abnormal returns and the results are robust to the changes of weighting methods or sorting periods. The examined calendar portfolios displayed significant exposure to the SMB factor. It indicates that the stock splits are largely concentrated in small-cap companies.^^ Originality/Value - This is the first comprehensive study of the post-split long-term performance on the Warsaw Stock Exchange.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Asquith, P., Healy, P., Palepu, K. (1989). Earnings and Stock Splits. The Accounting Review, 64 (3), 387-403.
 2. Baker, K.H., Gallagher, P.L. (1980). Management's View of Stock Splits. Financial Management, 9 (2), 73-77.
 3. Buyn, J., Rozeff, M.S. (2003). Long-Run Performance after Stock Splits: 1927 to 1996. The Journal of Finance, 58 (3), 1063-1085.
 4. Carhart, M.M. (1997). On persistence in mutual fund performance. Journal of Finance, 52, 57-82.
 5. Chen, K.C., Kim, S., Xu, P.H. Long-term performance after Stock Splits: A Closer Look. Working paper. Pobrano z: http://condor.depaul.edu/afatemi1/Split.doc (28.05.2016).
 6. Copeland, T. (1979). Liquidity Changes following Stock Splits. Journal of Finance, 34 (1), 115-141.
 7. Czapkiewicz, A., Wojtowicz, T. (2014). The four-factor asset pricing model on the Polish stock market. Economic Research - Ekonomska Istraživanja, 27 (1), 771-783.
 8. Desai, H., Jain, P.C. (1997). Long-Run Common Stock Returns following Stock Splits and Reverse Splits. The Journal of Business, 70 (3), 409-433.
 9. Fama, E.F., Fisher, L., Jensen, M.C., Roll, R. (1969). The adjustment of stock prices to new information. International Economic Review, 10 (1), 1-21.
 10. Ikenberry, D.L., Rankie, G., Stice, E.K. (1996). What Do Stock Splits Really Signal? Journal of Financial and Quantitative Analysis, 31 (3), 357-375.
 11. Jaffe, J.F. (1974). Special information and insider trading. Journal of Business, 47, 410-428.
 12. Kadapakkam, P.R., Krishnamurthy, S., Tse, Y. (2005). Stock Splits, Broker Promotion, and Decimalization. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 40 (3), 873-895.
 13. Kalay, A., Kronlund, M. (2014). The Market Reaction to Stock Split Announcements: Eearnings Information After All. Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=1027543 (28.05.2016).
 14. Lakonishok, J., Lev, B. (1987). Stock Splits and Stock Dividends: Why, Who, and When. Journal of Finance, 49 (4), 913-932.
 15. Lamoureux, C., Poon, P. (1987). The Market Reaction to Stock Splits. Journal of Finance, 62 (4), 1347-1370.
 16. MacNichols, M., Dravid, A. (1990). Stock Dividends, Stock Splits, and Signaling. Jornal of Finance, 45 (3), 857-879.
 17. Maloney, M., Mulherin, J. (1992). The Effects of Splitting on the Ex: A Microstructure Reconciliation. Financial Management, 21 (4), 40-59.
 18. Mandelker, G. (1974). Risk and return: The case of merging firms. Journal of Financial Economics, 1 (4), 303-335.
 19. Sharpe, W.F. (1966). Mutual fund performance. Journal of Business, 39, 119-138.
 20. Szyszka, A., Zaremba, A. (2011). The buyback anomaly in the Polish capital market. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 640. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 38, 481-493.
 21. Waszczuk, A. (2013). A risk-based explanation of return patterns - evidence from the Polish stock market. Emerging Markets Review, 15, 186-210.
 22. Zaremba, A. (2014). Cross-sectional asset pricing models for the Polish market. Pobrano z: http://ssrn.com/abstract= 2396884 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2396884 (14.02.2016).
 23. Zaremba, A., Płotnicki, M. (2015). Krótkoterminowe i długoterminowe reakcje cenowe na ogłoszenia transakcji fuzji i przejęć na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 593-606.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu