BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Purzyński Jan (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)
Title
Analiza wpływu ulgi podatkowej z tytułu wychowania dzieci na dochody budżetowe w Polsce w latach 2007-2015
The Effect of Family Allowance in Income Tax on Poland Government Revenues in 2010-2015
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 18, s. 171-180, wykr., bibliogr. 19 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Finance Today and Tomorrow: Opportunities, Threats, and Challenges
Issue title
Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia
Keyword
Podatek dochodowy, Optymalizacja podatkowa, Ryzyko podatkowe, Preferencje, Polityka podatkowa
Income tax, Tax optimization, Tax risk, Preferences, Tax policy
Note
summ., streszcz.
Abstract
Podatki odgrywają we współczesnym świecie olbrzymią rolę zarówno jako narzędzia regulujące określone procesy gospodarcze, jak i wpływające na zachowania podatników. Celem referatu jest analiza ulgi prorodzinnej w aspekcie uszczuplenia wpływów podatkowych. Przedmiotowa ulga występuje w polskim systemie podatkowym od roku 2007 i swym zakresem obejmuje znaczną liczbę płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Na podstawie danych prezentowanych przez Ministerstwo Finansów przeprowadzono analizę spełnienia założeń związanych z jej wprowadzeniem do katalogu preferencji podatkowych.(abstrakt oryginalny)

In the world of today, taxes play an extremely important role in regulating specific business processes and influencing the behavior of taxpayers. The aim of the paper is to analyze the family allowance available to Polish individual taxpayers in terms of its effect on government revenues from personal income tax. The allowance has been present is Poland's tax system since 2007, and its design makes a significant number of individual taxpayers eligible for a deduction from their income tax. Based on data published by the Ministry of Finance, the paper examines the extent to which the allowance achieves the goals cited as grounds for its inclusion on the list of tax preferences.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiak B., 2004, Ordynacja podatkowa - komentarz 2004, Wrocław: Wydawnictwo Unimex.
 2. Break G.F., Peckman J.A., 1975, Federal Tax Reform. The Impossible Dream?, Washington: Brookings Institution.
 3. Dzwonkowski H. (red.), 2013, Ordynacja podatkowa - komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 4. Famulska T., 1998, Oddziaływanie systemu podatkowego na rynek finansowy, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 5. Fedorowicz Z., 1998, Polityka fiskalna, Poznań: Wydawnictwo WSB w Poznaniu.
 6. Gaudemet P.M., Molinier J., 2000, Finanse publiczne, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Komar A. 1996, Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, t.j. Dz.U. nr 78, poz. 483.
 9. Lubińska T., 2010, Budżet a finanse publiczne, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 10. Mastalski R., Fojcik-Mastalska E. (red.), 2013, Prawo finansowe, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 11. Ministerstwo Finansów, Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2007-2015, www.finanse.mf.gov.pl/pit/statystyk [dostęp: 2.11.2016].
 12. Owsiak S., 2004, Finanse publiczne - teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Pietrewicz M., 1997, Polityka fiskalna, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 14. Pietrzak N., Polański Z., Woźniak B., 2003, System finansowy w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Szczodrowski G., 2007, Polski system podatkowy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. nr 80, poz. 350.
 17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. nr 137, poz. 926.
 18. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. nr 217, poz. 1588.
 19. Wolański R., 2016, System podatkowy w Polsce, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Cited by
Show
ISSN
1642-9605
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu