BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Sławomir
Title
Kondycja gospodarstw domowych : III kwartał 2017
Source
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2017, nr 100, 28 s., wykr., tab., aneks
Keyword
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Oszczędności, Bezrobocie
Households, Budgets of households, Savings, Unemployment
Note
streszcz., summ.
Abstract
W lipcu 2017 r. nastroje polskich gospodarstw domowych uległy nieznacznemu pogorszeniu (po bardzo silnym wzroście w poprzednim badaniu). Wartość wskaźnika Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD) zmniejszyła się o 2,7 pkt (w poprzednim kwartale wzrosła o 8,1 pkt). Zasadniczy wpływ na jej spadek wywarło pogorszenie się ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych, a w mniejszym stopniu - ocen przyszłej sytuacji gospodarczej w kraju. Należy jednak mieć na uwadze, że wskaźnik wygładzony nadal jest w silnym trendzie wzrostowym, a jego wartość wciąż znajduje się na wysokim poziomie. Nastroje gospodarstw domowych nadal będą wspierać konsumpcję. Zmiany wartości sald odpowiedzi na większość pytań należy raczej interpretować jako korektę po wysokim wzroście w poprzednim badaniu, a nie jako sygnał odwrócenia się tendencji.(fragment tekstu)

In the 3rd quarter of 2017 the sentiments of Polish households deteriorated. The IRG SGH consumer confidence indicator (IRGKGD) decreased by 2.7 pts. The decline of the indicator was primarily effected by lower households' expectations of their financial situation, and, to a lesser degree, of general economic situation in the country in the next 12 months. Nevertheless, the smoothed indicator is still on the rise, and it's worth mentioning that the decrease in consumer sentiments followed the sharp upward shift reported in the last quarter. The indicator continues to signal solid growth in private consumption.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2392-3768
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu