BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szajner Piotr, Walczyk Konrad
Title
Koniunktura w rolnictwie : III kwartał 2017
Source
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2017, nr 116, 48 s., wykr., tab.
Keyword
Rolnictwo, Przedsiębiorstwo rolne, Oszczędności
Agriculture, Agricultural enterprises, Savings
Note
streszcz., summ.
Abstract
W III kwartale 2017 r. koniunktura w polskim rolnictwie ponownie poprawiła się, czemu sprzyjały i pogoda, i dobra koniunktura na rynkach światowych. Poprawa koniunktury rolnej w Polsce trwa nieprzerwanie już półtora roku. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) wzrosła o 7,9 punktu, z poziomu -0,6 pkt do +7,3 pkt. Poprawa wynika przede wszystkim ze wzrostu przychodów gospodarstw rolnych - wartość wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej ze składowych IRGAGR, zwiększyła się aż o 11,2 punktu, z poziomu -6,1 pkt do +5,1 pkt, odpowiadając za 95% przyrostu wartości ogólnego wskaźnika koniunktury rolnej. Pozostałe 5% jest skutkiem poprawy nastrojów rolników - wartość wskaźnika zaufania, drugiej składowej IRGAGR, jest wyższa od wartości sprzed kwartału o 1,1 pkt i wynosi obecnie 10,5 pkt. W skali roku wartości wskaźnika koniunktury i obu wskaźników cząstkowych wzrosły o, odpowiednio: 14,2, 15,2 i 12,3 pkt. Wszystkie trzy wskaźniki niemal osiągnęły swoje historyczne maksima. Wzrost przychodów gospodarstw rolnych przekłada się na poprawę ich sytuacji finansowej - więcej oszczędzają i zmniejsza się ich zadłużenie. Zwiększają również zakupy obrotowych środków produkcji i inwestycje, chętniej sięgając przy tym po kredyt. Są bardzo optymistycznie nastawieni (odsetek gospodarstw rolnych, które "ze strachem" patrzą w przyszłość wyniósł zaledwie 10,1%, a niższy był tylko w 2007 roku, który w historii badania był dla polskiego rolnictwa najlepszy). Jeśli sprawdzą się przewidywania rolników, w przyszłym kwartale wskaźniki aktywności rolnej osiągną rekordowo wysokie wartości.(fragment tekstu)

In the 3rd quarter of 2017 economic situation of Polish farms improved once again. The improvement, which has been ongoing for the last few quarters, was a result of favorable weather and aggravating conjucture on global markets. The IRG SGH agricultural confidence indicator (IRGAGR) increased by 7.9 pts, from -0.6 pts to +7.3 pts. The increase was mainly due to a rise in farmers' money income - the smoothed money income indicator, one of the components of IRGAGR, grew by 11.2 pts, from - 6.1 pts to +5.1 pts, contributing 95% to the growth of IRGAGR. The residual was effected by an increase in farmers' sentiments - the confidence indicator, the second component of IRGAGR, grew by 1.1 pts, and equals 10.5 pts now. The general indicator and its components are 14.2, 15.2 and 12.3 pts up from the respective last year figures. The three indicators nearly hit record highs.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2392-3741
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu