BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Bartosz T. (Uniwersytet Łódzki)
Title
Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji
Process Maturity vs. Organisational Results
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 171-182, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Keyword
Zarządzanie procesowe, Efektywność, Organizacja
Processing management, Effectiveness, Organisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących relacji dojrzałości procesowej i wyników osiąganych przez organizacje. Zastosowana metodyka obejmowała przegląd literatury przedmiotu i badania kwestionariuszowe zrealizowane na próbie 84 przedsiębiorstw. Literatura była źródłem wiedzy na temat dojrzałości procesowej oraz efektywności organizacyjnej, z kolei badania dostarczyły wiedzy na temat wpływu dojrzałości realizowanych procesów na wyniki osiągane przez polskie przedsiębiorstwa z różnych branż. Główne obszary badań obejmowały: identyfikację i analizę praktyk determinujących dojrzałość procesową organizacji oraz określenie wymiarów efektywności, w których to zjawisko należy rozpatrywać w przedsiębiorstwach. W wyniku badań stwierdzono, że istnieje zależność pomiędzy dojrzałością procesową a wynikami osiąganymi przez organizację. Pomimo tego, że w literaturze przedmiotu opisane są podobne badania, to po pierwsze ich liczba jest niewielka, a po drugie posiadają one istotne ograniczenia, zarówno jeśli chodzi o zakres próby badawczej, jak i przyjętą definicję efektywności organizacyjnej. Publikacja powstała w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/04070(abstrakt oryginalny)

The paper aims to present results of the study on business process maturity in relation to organisational performance. A two-phase methodology, based on literature review and survey was used. The literature is a source of knowledge about business process maturity and organisational performance, whereas the research on process maturity vs organisational performance in Polish enterprises provides findings based on 84 surveyed companies. The main areas of the research covered: identification and analysis of maturity related variables and identification of organisational performance perspectives and its relation to process maturity. The study shows that there is a significant positive relation between process maturity and organisational performance. Although the research on such a relation is available, it is scarce and has some significant limitations in terms of research sample or the scope of maturity or organisational performance covered. This publication is part of a project funded by the National Science Centre awarded by decision number DEC-2011/01/D/HS4/04070(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adler P., McGarry F., Irion-Talbot W., Binney D., 2005, Enabling process discipline: lessons from the journey to CMM Level 5, MISQ Executive, vol. 4, no. 1, s. 215-227.
 2. Antoniol G., Gradara S., Venturi G., 2004, Methodological issues in a CMM Level 4 implementation. Software Process, Improvement and Practice, vol. 9, no. 1, s. 33-50.
 3. Baird K., Hu K.J., Reeve R., 2011, The relationships between organisational culture, total quality management practices and operational performance, International Journal of Operations & Production Management, vol. 31, no. 7, s. 789-814.
 4. Batenburg R., Versendaal J., 2008, Maturity matters: Performance determinants of the procurement business function, 16th European Conference On Information Systems, ECIS 2008, http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1157&context=ecis2008 (12.05.2016).
 5. Becker J., Knackstedt R., Pöppelbuß J., 2009, Developing maturity models for IT management - a procedure model and its application, Business and Information Systems Engineering, vol. 1, no. 3, s. 213-222.
 6. Cestari J.M.A.P., do Valle A.M., de Lima E.P., Santos P.A.E., 2013, Achieving maturity (and measuring performance) through model-based process improvement, JISTEM - Journal of Information Systems and Technology Management, vol. 10, no. 2, s. 339-356.
 7. Chenhall R.H., Langfield-Smith K., 2007, Multiple perspectives of performance measures, European Management Journal, vol. 25, no. 4, s. 266-282.
 8. Crabtree A.D., DeBusk G.K., 2008, The effects of adopting the balanced scorecard on shareholder returns, Advances in Accounting, vol. 24, no. 1, s. 8-15.
 9. Crosby P., 1979, Quality is Free, McGraw-Hill, New York.
 10. Curtis B., Alden J., 2007, Maturity Model du Jour: A Recipe for Side Dishes, BPTrends, http://www.bptrends.com/publicationfiles/10-07-COL-maturitymodeldujour-CurtisAlden-final.pdf(5.05.2013).
 11. Dearborn D.C., Simon, H.A., 1958, Selective perception: a note on the departmental identification of executives, Sociometry, vol. 21, no. 3, s. 140-144.
 12. Filbeck G., Swinarski M., Zhao X., 2013, Shareholder reaction to firm investments in the capability maturity model: an event study, European Journal of Information Systems, vol. 22, no. 2, s. 170-190.
 13. Gottschalk P., 2009, Maturity levels for interoperability in digital government, Government Information Quarterly, vol. 26, no. 1, s. 75-81. Govindarajan V., Fisher J., 1990, Strategy, control systems and ressource sharing: Effects on business--unit performance, Academy of Management Journal, vol. 33, no. 2, s. 259-285.
 14. Hammer M., 2007, The process audit, Harvard Business Review, vol. 85, no. 4, s. 111-123.
 15. Harmon P., Wolf C., 2014, The State of Business Process Management, BPTrends, http://www.bptrends.com/bpt/wp-content/uploads/BPTrends-State-of-BPM-Survey-Report.pdf (12.04.2014).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu