BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbrowski Tomasz (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Title
Samorząd terytorialny Księstwa Liechtensteinu
Territorial Self-government of the Principality of Liechtenstein
Source
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 9, s. 77-84
Keyword
Samorząd terytorialny, Gmina
Local government, District
Note
streszcz., summ.
Country
Liechtenstein
Liechtenstein
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie uregulowań prawnych w zakresie samorządu terytorialnego w Księstwie Liechtensteinu. W części wstępnej autor zapoznaje czytelnika z danymi geograficzno-administracyjnymi Księstwa Liechtensteinu oraz z systemem sprawowania władzy w tym państwie. Omawiając organizację samorządu terytorialnego, autor poddaje szczegółowej analizie organy gmin pod względem ich struktury i zasad funkcjonowania. W dalszej części tekstu analizuje kompetencje naczelnika gminy w świetle aktów prawnych, kolejno poświęca uwagę instytucji komisji kontrolnej, a następnie przedstawia gospodarkę finansową gmin. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to present the legal regulations on territorial self-government in the Principality of Liechtenstein. In the introductory part, the author familiarizes the reader with the geographical and administrative data of the Principality of Liechtenstein and the system of governance in that country. While discussing the organization of territorial self-government, the author conducts a detailed analysis of the authorities of the municipalities in terms of their structure and principles of operation. Later, he analyses the powers of the head of the municipality in the light of the legal acts, after which he describes the audit commission and then he presents the financial management of the municipalities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. A. Jureczko, E. Wac, Historia Liechtensteinu [w:] Historia małych Krajów Europy. Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, San Marino, red. J. Łaptosa, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 69.
 2. A. Waschkuhn, Politisches System Liechtensteins: Kontinuität und Wandel, "Liechtenstein Politische Schriften" 1994/18, s. 345.
 3. A.J. Ludwig, Das Rheintal als Wirtschaftsstandort [w:] Alpenrheintal - eine Region im Umbau Analysen und Perspektiven der räumlichen Entwicklung, Liechtenstein Politische Schriften, t. 41, red. M.F. Broggi, Vaduz 2006, s. 163-171.
 4. G. Batliner, Schichten der liechtensteinischen Verfassung [w:] Kleinstaat - Grundsätzliche und aktuelle Probleme, Symposium des Liechtenstein-Instituts 26-28 September 1991, t. 16, red. A. Waschkuhn, Vaduz 1993, s. 28.
 5. H. Wille, Liechtensteinisches Verwaltungsrecht Ausgewählte Gebiete, "Liechtenstein Politische Schriften" 2004/38, s. 464.
 6. J. von Nell, Die politischen Gemeinden im Fürstentum Liechtenstein, "Liechtenstein Politische Schriften" 1987/12, s. 16-30.
 7. K. Koźbiał, Samorząd lokalny w Liechtensteinie, "Polityka i Społeczeństwo" 2013/2, s. 54-55.
 8. K. Koźbiał, System polityczny Księstwa Liechtensteinu, Kraków 2013, s. 163.
 9. K. Koźbiał, W. Stankowski, Konstytucja Księstwa Liechtensteinu. Naród, państwo, polityka, Kraków 2011, s. 7.
 10. M. Śmigasiewicz, System polityczny Księstwa Liechtenstein, "Studia nad Polityką" 1999/8, s. 123.
 11. M.M. Wiszowaty, Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Księstwie Liechtenstein [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010, s. 422-432.
 12. P.M. Schiess Rütimann, Liechtenstein-Institut [w:] Kommentar zur liechtensteinischen Verfassung. Online-Kommentar, Bendern 2016, http://www.verfassung.li (dostęp: 14.08.2016 r.).
 13. R. Beck, Rechtliche Ausgestaltung, Arbeitsweise und Reformbedarf des liechtensteinischen Landtags, "Liechtenstein Politische Schriften" 2012/53, s. 213-214.
 14. R. Grabowski, Konstytucja Księstwa Liechtensteinu, Warszawa 2013.
 15. Statistischen Jahrbuch Liechtensteins 2017, Vaduz 2017, s. 33-36.
 16. W. Marxer, Direkte Demokratie in Liechtenstein. Selektiv erhobene Stimme des Volkes [w:] Direkte Demokratie. Analysen im internationalen Vergleich. Tutzinger Studien zur Politik, red. U. Münch, U. Kranenpohl, E.-C. Hornig, Baden-Baden 2014, s. 195.
 17. W. Marxer, Wahlverhalten und Wahlmotive im Fürstentum Liechtenstein, "Liechtenstein Politische Schriften" 2000/30, s. 35.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu