BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurowski Piotr (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Title
Minimum socjalne w marcu, czerwcu i wrześniu 2016 r.
Estimates of Social Minimum Baskets for March, June and September of 2016
Source
Polityka Społeczna, 2017, nr 3, s. 24-27, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Polityka społeczna, Minimum socjalne, Poziom życia, Gospodarstwa domowe
Social policy, Social minimum, Living standard, Households
Note
summ.
Abstract
Artykuł przedstawia szacunki minimum socjalnego dla warunków z marca, czerwca i września 2016 r. W pierwszych dwóch miesiącach wartość minimum wzrastało szybciej niż inflacja. We wrześniu wartości koszyków lekko obniżyły się. Głównym czynnikiem tych tendencji były sezonowe wahania cen żywności. (abstrakt oryginalny)

The article presents estimates of social minimum baskets - defined as a model allowing the minimum level for social integration of households - in prices of March, June and September of 2016. In the first half of the year the social minimum has increased faster than the CPI. In September the value of baskets has slightly decreased. The main factor of these changes has been seasonal fluctuations of food prices. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi minimalnej konsumpcji gospodarstw domowych wyznaczane metodą potrzeb podstawowych. Rodzaje, oszacowania i zastosowania polityce społecznej, IPiSS, Warszawa.
  2. Deniszczuk, L. (1977), Wzorzec konsumpcji społecznie niezbędnej, Studia i Materiały IPiSS, Zeszyt nr 10, Warszawa.
  3. Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kategoria minimum socjalnego, w: S. Golinowska, Polska bieda II. Kryteria - Ocena - Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
  4. Golinowska S. (1997), Polska bieda II. Kryteria - Ocena - Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
  5. GUS (2016a), Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. I-III kwartał 2016 r., 24 października, Warszawa.
  6. GUS (2016b), Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2016 r., opracowanie sygnalne, Warszawa.
  7. GUS (2016c): Biuletyn Statystyczny, nr 9 (wrzesień), Warszawa.
  8. Kurowski P. (2002), Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji - dotychczasowe podejście, w: Kategorie i instrumenty interwencji państwa w sytuacji ubóstwa. (Czym jest minimum socjalne?), Konferencja 10.12.2002, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu