BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stylec Patrycja (Politechnika Śląska)
Title
Neuronauka w perspektywie filozofii techniki i filozofii polityki
Neuroscience in the Perspective of the Philosophy of Technology and the Political Philosophy
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 481-490, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Sztuczna inteligencja, Neuronauka poznawcza, Filozofia, Technika
Artificial intelligence, Cognitive neuroscience, Philosophy, Technology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia czym jest neuronauka oraz jakie nowoczesne technologie wykorzystuje. Dokonano w nim krótkiej charakterystyki neurotechnologii, biotechnologii, nanotechnologii, sztucznej inteligencji oraz przeanalizowano zagrożenia z nich wynikające. Porównuje się również wizję świata opartą na przesłaniu oświecenia z dzisiejszą rewolucją technologiczną. (abstrakt oryginalny)

The article presents what is neuroscience, and what modern technologies are used. It made in the short characteristics neurotechnologies, biotechnology, nanotechnology, artificial intelligence, and analyzed the risks arising from them. It also compares the vision of the world based on the message of the Age of Enlightenment with today's technological revolution. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Grabińska T.: Bezpieczeństwo stosowania nanoleków. "Logistyka 2015", nr 4, CD 2, cz. 5.
 2. Grabińska T.: Transhumanizm - ochrona i zagrożenia bezpieczeństwa personalnego, [w:] Spustek H. (red.): System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Synergia zagrożeń. WSOWL, Wrocław 2014.
 3. Grabińska T.: Nanotechnologie a bezpieczeństwo personalne i strukturalne. "Logistyka 2014", No. 2, Logistyka - nauka, płyta CD, nr 1.
 4. Kant I.: Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie?, [w:] Rozprawy z filozofii historii. Antyk, Kęty 2008.
 5. McCarthy J., Heyes P.J.: Some philosophical problems from the standpoint of artificial intelligence, [in:] Webber B.L, Nilsson N.J.: Readings in artificial intelligence. Morgan Kaufmann Publishers, Inc., 1981.
 6. Negnevitsky M.: Artificial Intelligence. A Guide to Intelligent Systems. Addison Wesley, 2005.
 7. Szewczyk P.: Nanotechnologie. Aspekty techniczne, środowiskowe i społeczne. Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
 8. Zybertowicz A. (z zespołem): Samobójstwo Oświecenia? Kasper, Kraków 2015.
 9. https://neurosoft.pl/technologie/sztuczna-inteligencja/.
 10. http://www.istshare.eu/nanotechnologia-i-jej-zastosowanie.html.
 11. http://futureoflife.org/ai-open-letter/.
 12. http://businessinsider.com.pl/technologie/firmy/sztuczna-inteligencja-to-najwazniejsza-rozwijana-obecnie-technologia/8yvphcj.
 13. http://wyborcza.pl/1,75400,17947026,Sztuczna_inteligencja_nas_zniszczy_ostrzega_StephSt.html?disableRedirects=true.
 14. http://www.psychiatria.pl/artykul/neuropsychotechnologia/3711.html.
 15. http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/elektroencefalografia-eeg-badanie-rozpoznajace-choroby-mozgu_34290.html.
 16. http://www.biotechnolog.pl/biotechnologia-definicja.
 17. http://www.biotechnolog.pl/zdrowotne-aspekty-zywnosci-gmo.
 18. http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prof-wieslaw-nowinski-w-ustalmy-jedno-swiat-polskie-centrum-neurotechnologiczne-to/w7k6s3.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu