BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mielcarek Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Doskonalenie procesu innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych - wyniki badań
Improvement of Innovation Process in Industrial Enterprises - Research Results
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 216-224, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Keyword
Innowacje, Procesy innowacyjne, Przedsiębiorstwo
Innovations, Innovation processes, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań pozwalających na ocenę efektów doskonalenia procesu innowacji w kontekście poziomu innowacyjności i uzyskanej przewagi konkurencyjnej. Rezultaty procesu innowacji zestawiono z poszczególnymi typami doskonalenia: strategicznego i operacyjnego oraz ewolucyjnego i radykalnego. Doskonalenie procesu innowacji wpływa na poprawę poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa i uzyskaną przewagę konkurencyjną. Najwyższy poziom innowacyjności uzyskano w przypadku doskonalenia rewolucyjnego. Natomiast najwyższy wpływ doskonalenia na uzyskaną przewagę konkurencyjną osiągnięto w przypadku doskonalenia ewolucyjnego. Zaprezentowane wyniki badań dotyczą grupy średniej i dużej wielkości polskich przedsiębiorstw przemysłowych zaliczanych do branż niskiej, średniej i wysokiej techniki. Badania objęły lata 2012-2014. Łącznie uzyskano 92 odpowiedzi(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the assessment of the effects of the process innovation improvement in the context of the innovation level and obtained competitive advantage. The results of process innovation were compared with the following types of process improvement: strategic, operational, evolutionary and radical. Improvement of innovation process correlates with the level of innovativness and achieved competitive advantage. The presented research results refer to a group of medium and large Polish industrial companies belonging to the sectors of low, medium and high technology. The study covered the years 2012-2014. A total of 92 responses were obtained(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barbieri J., Vasconcelos, I., Andreassi, T., Vasconcelos, F., 2010, Inovação e sustentabilidade: novos modelos e proposições, RAE, São Paulo.
 2. van Bommel H.W.M., 2011, A conceptual framework for analyzing sustainability strategies in industrial supply networks from an innovation perspective, Journal of Cleaner Production, no. 19, s. 895-904.
 3. Christensen C.M., Raynor M.E., 2008, Innowacje. Napęd wzrostu, Studio Emka, Warszawa.
 4. Cyfert S., 2006, Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 5. Dolińska M., 2005, Procesy uczenia się w organizacji i aliansie strategicznym, Przegląd Organizacji, nr 1, s. 19-22.
 6. Guinet J., 1995, National Systems for Financing Innovation, OECD, Paris.
 7. Harrington H.J., 1995, Continuous versus breakthrough improvement. Finding the right answer, Business
 8. Process Reengineering and Management Journal, vol. 1, no. 3.
 9. Harrington H.J., Esseling E.K.C., Nimwegen H., 1997, Business Process Improvement Workbook. Documentation, Analysis, Design, and Management of Business Process Improvement, McGraw-Hill, New York.
 10. Hopej-Kamińska M., Kamiński R., 2003, Subkultury organizacyjne a innowacyjność przedsiębiorstwa, [w:] Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań.
 11. Jasiński A.H., 2006, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu