BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zamuraeva Larisa (Tyumen State University, Russia), Shumilova Yuliya (Tyumen State University, Russia)
Title
Development of Industry in the Tyumen Region: Problems, Opportunities, Impact of the State
Rozwój przemysłowy w regionie Tyumen: wyzwania, szanse, wpływ państwa
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 7, s. 298-310, wykr., bibliogr. 25 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Rozwój przemysłu, Gospodarka regionalna, Przemysł
Industry development, Regional economy, Industry
Note
JEL Classification: L6
streszcz., summ.
Country
Rosja
Russia
Abstract
The economy of the Tyumen region is largely determined by the industries developed in the period of intensive development of hydrocarbon reserves in the north of the region. Then, in the south of the area the industrial complex and power supply sources were created. The South of the region became the base of the development of the north of Western Siberia. The search of effective ways to maintain and develop the economy of the Tyumen region is of particular relevance in the current socio-economic conditions. The purpose of this article was to study the problems and possibilities for the development of industries in the South of the Tyumen region, taking into account the role of the State. Methods of statistical analysis of an economic environment were used in the research process. Authors analyzed the economic indicators that characterize the dynamics and characteristics of the development of industry in the region. Problems were systematized and opportunities of the region industries development were formulated. Authors studied the impact of the state on the region economy and offered the directions in the development of the Tyumen region industries. (abstrakt oryginalny)

Gospodarka regionu tiumeńskiego w dużej mierze zależy od przemysłu, który rozwinął się w okresie intensywnego rozwoju złóż węglowodorów w północnej części regionu. Wtedy to w założono tam kompleks przemysłowy i potężną bazę energetyczną. Południe regionu stało się podstawą do dalszej intensyfikacji działań w północnej części Zachodniej Syberii. Poszukiwanie skutecznych sposobów utrzymania i rozwoju gospodarki regionu tiumeńskiego ma szczególne znaczenie w obecnych warunkach społecznoekonomicznych. Celem niniejszego artykułu jest analiza problemów i szans rozwoju przemysłu na południu regionu tiumeńskiego z uwzględnieniem roli państwa. Wykorzystano statystyczne metody analizy środowiska ekonomicznego. W artykule analizowano wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące dynamikę i cechy rozwoju przemysłu w regionie. Usystematyzowano problemy i sformułowano możliwości rozwój przemysłu w regionie. Zbadano wpływ organów państwa na gospodarkę regionu i zaproponowano kierunki rozwoju przemysłu w regionie tiumeńskim. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ablaev I.M. (2015), Innovation potential of the economy of the region, the system of indicators, "Mediterranean Journal of Social Sciences", vol. 6, no. 1, DOI: 10.5901/mjss.2015.v6n1s3p309.
 2. Concept of long-term socio-economic development of the Tyumen Region until 2020 and on prospect until 2030 (2014), http://admtyumen.ru/files/upload/OIV/D_Economy/ Documents/ Concept.pdf, (access: 11.10.2016).
 3. Deloitte (2016), The 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index (GMCI) report, https://www2.deloitte.com/global/en/pages/manufacturing/articles/globalmanufacturing-competitiveness-index.html, (access: 10.11.2016).
 4. Deyev A.S., Hvoschin A.A. (eds.) (2013), Actual problems of the development of region's strategic management: domestic and foreign experience, Publishing House of TyumGU, Tyumen.
 5. Eradin A. (2016), The role of regional policies along with the external and endogenous factors in the resilience of regions, "Cambridge Journal of Regions, Economy and Society", vol. 9, no. 1, DOI: 10.1093/cjres/rsv026.
 6. Federal State Statistics Service of the Russian Federation (2017), Russia in Figures, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/, (access: 22.05.2017).
 7. Galeeva G.M., Ivanov M.E., Vafin A.Y. (2016), The innovative development of the industrial economy of Russia, "Journal of Economics and Economic Education Research", vol. 17, no. 2.
 8. Golova I.M. (2015), Innovation competitiveness of the Russian regions, "Economy of Region", no. 3, DOI: 10.17059/2015-3-24.
 9. Golova I.M., Sukhovey A.F. (2015), Innovation and technological development of industrial regions in the conditions of socio-economic insecurity, "Economy of Region", no. 1, DOI: 10.17059/2015-1-12.
 10. Huggins R., Morgan B., Williams N. (2015), Regional entrepreneurship and the evolution of public policy and governance evidence from three regions, "Journal of Small Business and Enterprise Development", vol. 22, no. 3, DOI: 10.1108/JSBED-12-2012-0135.
 11. Industrial production in the Tyumen Region (2011-2015), Part 1 (2016), Territorial Dept. of Federal State Statistical Service of the Russian Federation in the Tyumen Region, Tyumen.
 12. Kaźmierczyk J. (2008), Fundusz pracy jako pozabudżetowe narzędzie ochrony socjalnej i zmniejszania bezrobocia, in: Marchewka-Bartkowiak K. (ed.), Pieniądz, budżet i rynek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, pp. 141-150.
 13. Kaźmierczyk J. (2015), Konsensus Poznański i Konsensus Azjatycki - jak daleko do Konsensusu Waszyngtońskiego? Analiza porównawcza. Pierwsze spostrzeżenia, in: Pietraszkiewicz K. (ed.), Sektor finansowy: stymulatory i zagrożenia rozwoju, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Ketova N.P., Kolesnikov Y.S., Ovchinnikov V.N. (2015), Economy of southern Russia: Features of functioning and prospects of development, "Studies on Russian Economic Development", vol. 26, no. 4, DOI: 10.1134/s1075700715040061.
 15. Kolot A., Poplavska O. (2017), Government and business: the search for new forms of cooperation, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", vol. 6.
 16. Lapochkina L. (2015), State Regulation of the Industrial Development on Macro-Level "Russian Journal of Entrepreneurship", vol. 16, no. 12.
 17. Pogodaeva T.V., Zhaparova D.V., Rudenko D.Y., Skripnuk D.F. (2015), Innovations and socio-economic development: Problems of the natural resources intensive Use regions, "Mediterranean Journal of Social Sciences", vol. 6, no. 1, DOI: 10.5901/mjss.2015.v6n1p129.
 18. Quinn M. (2015), The impact of place on policy outcomes, "Regional Studies, Regional Science", vol. 2, iss. 1.
 19. Rodriguez-Pose A., Di Cataldo M. (2015), Quality of government and innovative performance in the regions of Europe, "Journal of Economic Geography", vol. 15, no. 4, DOI: 10.1093/jeg/lbu023.
 20. Sergeeva I.A., Krutova L.I. (2012), The Industrial Development of a Region: State Control and Self-Policing, University proceedings, Volga region. Social sciences, no. 1.
 21. Sevriukova L., Trusova N. (2014), State policy to promote investment activity in regions, "Economic Annals-XXI", vol. 9-10 (1).
 22. State programme: Development of Industry, Investment and External Trade until 2020 (2015), https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/programs.htm, (access: 11.10.2016).
 23. Territorial Dept. of Federal State Statistical Service of the Russian Federation in the Tyumen Region (2017), Industrial production, http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ tumstat/ru/statistics/tumStat/enterprises/production/, (access: 22.05.2017).
 24. The Tyumen Region in Figures (2016), Territorial Dept. of Federal State Statistical Service of the Russian Federation in the Tyumen Region, Tyumen.
 25. The Tyumen Region in Figures (2017), Territorial Dept. of Federal State Statistical Service of the Russian Federation in the Tyumen Region, Tyumen.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu