BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kicia Mariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Emocje a oszczędności emerytalne osób młodych - wyniki badań eksperymentalnych
Emotions of Young Adults Induced by Assessment of Investment Outcomes - Results of Experimental Study
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 147-157, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Finanse behawioralne, Oszczędności, Zabezpieczenie emerytalne, Psychologia, Oszczędności emerytalne
Behavioural finance, Savings, Pension arrangement, Psychology, Retirement savings
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem badań przedstawionych w artykule była analiza emocji, jakie towarzyszą osobom młodym w ocenie efektów decyzji w zakresie gromadzenia oszczędności długoterminowych, zwłaszcza oszczędności emerytalnych. Metodologia badania - Badania przeprowadzono w schemacie eksperymentalnym 2 × 2 na grupie 104 osób w wieku 19-23 lata. Uczestnicy podejmowali hipotetyczne decyzje dotyczące oszczędności prywatnych poza systemem emerytalnym (grupa kontrolna) lub obowiązkowym systemie emerytalnym (grupa eksperymentalna) w warunkach, kiedy w poprzednim okresie ryzykowna część inwestycji (akcje lub OFE) przyniosła straty (scenariusz 1) lub zyski (scenariusz 2). Badano, jakie emocje towarzyszą poszczególnym wariantom scenariuszy oraz jak oceniane są instytucje systemu emerytalnego. Wynik - Wyniki pokazują, że z systemem emerytalnym związanych jest więcej negatywnych emocji, występuje efekt złudzenia gracza i grania na kontynuację trendów. Niezależnie od wyników inwestycji i wzrostu oceny systemu emerytalnego ogółem także w sytuacji, kiedy zyski przynoszą prywatne inwestycje - zawsze niska i negatywna pozostaje ocena ZUS jako instytucji publicznego systemu emerytalnego. Oryginalność - Wyniki badania pozwalają na lepszą diagnozę procesu pasywności osób młodych w zakresie gromadzenia oszczędności emerytalnych, która nie musi wynikać tylko z braku odpowiednich dochodów, lecz także czynników behawioralnych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Purpose of research presented in the article was to analyze what emotions are induced when young adults assess effects of their long-term private non-pension investment compared to value change of obligatory pension savings. Methodology - Experimental study in 2 × 2 scheme was provided. 104 young adults aged 19-23 that were asked do make decisions on their long-term private investments (control group) or long-term obligatory pension plan (experimental group). Scenarios were moderated by result (profit or loss) achieved during the previous 4-year investment period in both cases. Assets were invested privately in stocks and bank deposits or saved to 2-Tier obligatory pension system: public pension institution (ZUS) and open pension fund (OFE). Findings - Results evidenced that more negative emotions were induced when decisions in public pension system were considered than in case of self-managed investment. Young adults followed trends, gambler's illusion and no matter what investment result was average general assessment of the public pension institution (ZUS) remained very low. Originality/Value - Results allow for a better understanding of observed phenomenon of young adults' passiveness in saving for retirement and saving in general that may be caused not only by limited income but behavioral mechanisms as well.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benartzi, S., Thaler, R.H. (1999). Risk aversion or myopia? Choices in repeated gambles and retirement investments. Management Science, 45, 364-381.
 2. Brucker, E., Leppel, K. (2013). Retirement Plans: Planners and Nonplanners. Educational Gerontology, 39 (1), 1-11. Pobrano z: http://doi.org/10.1080/03601277.2012.660859.
 3. Cantarella, S., Hillenbrand, C., Ginsante, S. (2015). The role of immediate emotions in investment decisions. 2015 NeuroPsychoEconomics Conference Proceedings, 33.
 4. Choi, J.J., Laibson, D., Madrian, B.C., Metrick, A. (2001). Defined contribution pensions: plan rules, participant decisions, and the path of least resistance. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 8655.
 5. Choi, J.J., Laibson, D., Madrian, B.C., Metrick, A. (2003). Passive decisions and potent defaults. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 9917.
 6. Hedesström, T.M., Svedsäter, H., Gärling, T. (2007). Determinants of the use of heuristic choice rules in the Swedish Premium Pension Scheme: An Internet-based survey. Journal of Economic Psychology, 28, 113-126.
 7. Iyengar, S.S., Jiang, W., Huberman, G. (2004). How Much Choice is Too Much? Contributions to 401(k) Retirement Plans. W: O. Mitchell, S. Utkus (red.), Pension Design and Structure: New lessons from behavioral finance (s. 83-97). Oxford, UK: Oxford University Press.
 8. Iyengar, S.S., Lepper, M.R. (2000). When choices are demotivating: Can one desire too much of a good thing? Journal of Personality and Social Psychology, 79, 995-1006.
 9. Johnson, E. J., Tversky, A. (1983). Affect, generalization, and the perception of risk. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 20-31. Pobrano z: http://doi.org/fsw3r6.
 10. Kicia, M. (2016). Impulsywne oszczędności osób młodych - wyniki badania eksperymentalnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 50 (3), 61-72. DOI:10.17951/h.2016.50.3.61.
 11. Lee, Ch.J., Andrade, E.B. (2015). Fear, excitement, and financial risk-taking. Cognition and Emotion, 29 (1), 178-187. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1080/02699931.2014.898611.
 12. Lerner, J.S., Keltner, D. (2001). Fear, anger, and risk. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 146-159. Pobrano z: http://doi.org/d89c9b.
 13. Lo, A., Repin, D. (2002). The psychophysiology of real-time financial risk processing. Journal of Cognitive Neuroscience, 14, 323-339. Pobrano z: http://doi.org/bng2qp.
 14. Lo, A., Repin, D., Steenbarger, B. (2005). Fear and greed in financial markets: A clinical study of day-traders. American Economic Review, 95, 352-359. Pobrano z: http://doi.org/d7kpsb.
 15. Mullainathan, S., Thaler, R. (2000). Behavioral economics. Massachusetts Institute of Technology Department of Economics Working Paper 00-27. Pobrano z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=245828.
 16. Shefrin, H., Statman, M. (1985). The disposition to sell winners too early and ride losers too long: Theory and evidence. The Journal of Finance: The Journal of the American Finance Association, 40, 777-790. Pobrano z: http://doi.org/rsc.
 17. Wang, H., Zhang, J., Wang, L., Liu, S. (2014). Emotion and investment returns: situation and personality as moderators in a stock market. Social Behavior and Personality, 42 (4), 561-570.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu