BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skubała Piotr (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Koralowce - czy spełni się czarny scenariusz?
Corals - will a Black Scenario be Fulfilled?
Source
Aura, 2017, nr 9, s. 22-23, fot., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Ekosystem, Zanieczyszczenie wód, Ochrona wód, Ochrona środowiska
Ecosystem, Water pollution, Protection of waters, Environmental protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Struktury wapienne wytwarzane przez koralowce są podstawą do powstawania unikatowego ekosystemu, znanego jako rafa koralowa. Koralowce żyją w obligatoryjnej symbiozie z glonami. Spełniają one niezwykle ważne usługi ekosystemowe, wycenione na 6 bln funtów rocznie. Różne aspekty ludzkiej działalności są dzisiaj przyczyną ich ginięcia. Około połowy raf koralowych wykazuje silne i bardzo silne oddziaływanie. Konieczne są zdecydowane działania prawne i edukacyjne w ich obronie. (abstrakt oryginalny)

Calcium structures secreted by corals are the basis for the formation of the unique ecosystem known as a coral reef. Corals live in obligatory symbiosis with algae. They fulfill extremely important ecosystem services valued at 6 trillion pounds a year. Various aspects of human activity today are the cause of their disappearance. Approximately half of the coral reefs exhibit strong and very strong impacts. It is necessary to take decisive legal and educational actions in their defense. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Burke L., Reytar K., Spalding М., Perry A. 2011. Reefs at Risk Revisited. World Resources Institute; http://www.wri.org/publication/reefs-risk-revisited, dostęp: 7.07.2017.
  2. Cost the Earth sources http://www.bbc.com/earth/story/cost-the-earth-sources#www.bbc.com/earth/story/20151008-costing-the-earth, dostęp: 27.12.2016.
  3. De'ath G., Fabricius K.E., Sweatman H., Puotinen M. 2012. The 27-year decline of coral cover on the Great Barrier Reef and its causes. Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (44): 17995-17999.
  4. Farnsworth N.R. 1988. Screening Plants for New Medicines. W: Wilson E.O., Peter F.M. (red.) Biodiversity. National Academy Press, Washington D.C.
  5. Halpern B.S., Walbridge S., Selkoe K.A., Kappel C.V., Micheli F., et al. 2008. A Global Map of Human Impact on Marine Ecosystems. Science 319: 948-952.
  6. Najstarsze żyjące zwierzęta świata. National Geographic, 2 kwietnia 2009. http://www.national-geographic.pl/blogi/archiwum/najstarsze-zyjace-zwierzeta-swiata, dostęp: 27.12.2016.
  7. Stolarski J., Kitahara M.V., Miller D.J., Cairns S.D., Mazur M., Meibom A. 2011. The ancient evolutionary origins of Scleractinia revealed by azooxanthellate corals. BMC Evolutionary Biology 11 (1): 316. doi: 10.1186/1471214811316.
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2017.9.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu