BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malaga Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Recenzja książki: Galor Oded, Unified Growth Theory, Princeton University Press, Princeton & Oxford 2011, s. 325
Source
Gospodarka Narodowa, 2013, nr 1-2, s. 143-149, bibliogr. 13 poz.
The National Economy
Keyword
Recenzja, Teoria wzrostu gospodarczego, Rozwój gospodarczy
Review, Economic growth theory, Economic development
Note
streszcz.
Abstract
Recenzowana książka jest adresowana przede wszystkim do środowisk akademickich oraz ośrodków badań naukowych nad wzrostem i rozwojem gospodarczym. Wyznacza ona bardzo ciekawą i w dużym stopniu alternatywną perspektywę badawczą w stosunku do istniejących dotąd teorii wzrostu gospodarczego. Ze względu na bardzo wysokie walory intelektualne jest ona swoistym kontrapunktem dla opracowań o wzroście i rozwoju gospodarczym, przygotowywanych dla najważniejszych instytucji gospodarczych lub politycznych o zasięgu ogólnoświatowym lub regionalnym: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Unia Europejska, itd (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Acemoglu D., [2009], Introduction to Modem Economic Growth, Princeton University Press.
 2. Aghion P., Howitt P., [1998], The Endogenous Growth Theory, The MIT Press.
 3. Aghion P., Howitt P., [2009], The Economics of Growth, The MIT Press.
 4. Aghion P., Durlauf S.N. [2005a], Handbook of Economic Growth, 1, vol. A, North-Holland, Amsterdam.
 5. Aghion P., Durlauf S.N. [2005b], Handbook of Economic Growth, 1, vol. B, North-Holland, Amsterdam.
 6. Balcerowicz L., Rzońca A., [2010], Zagadki wzrostu gospodarczego. Sity napędowe i kryzysy - ana-liza porównawcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 7. Barro R.J., Sala-i-Martin X., [1995, 2004], Economic Growth, The MIT Press.
 8. Galor O., [2006], Discrete Dynamical Systems, Springer.
 9. Gomułka S,, [2009], Mechanizm i źródła wzrostu gospodarczego w świecie, [w:] R, Rapacki (red.), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, PWE, Warszawa.
 10. Profesor Oded Galor jest znakomitym wykładowcą i dyskutantem. Przekonałem się o tym jako uczestnik 8th BETA - Workshop "Population Cliometrics and Unified Growth Theory", zorganizowanych przez centrum BETA Strasburg - Nancy na Uniwersytecie w Strasburgu w maju 2012 r.
 11. Lucas R.E., [2002], Lectures on Economic Growth, Harvard University Press.
 12. Malaga K., [2011], The Main Strands and Dilemmas of Contemporary Economic Growth Theory, Argumenta Economica, nr 1 (26), s. 2-26, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Snowdon B,, [2008], Towards a Unified Theory of Economic Growth: Oded Galor on the Transition from Malthusian Stagnation to Modern Economic Growth, World Economic,
 14. Wojtyna A., [2009], O badaniach nad "głębszymi" przyczynami wzrostu gospodarczego, [w:] R. Rapacki (red.), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu