BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostoj Jan (Bielsko-Biała School of Finance and Law)
Title
Intellectual Capital of Socio-Economic Region: Measurement and Structure
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej, 2017, nr 1, s. 43-59, rys., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law
Keyword
Kapitał intelektualny, Region, Województwo, Szacowanie wartości
Intellectual capital, Region, Voivodship, Value estimation
Note
summ.
Abstract
This work is the first out of the series of three papers devoted to the estimation of value of intellectual capital of a given socio-economic area: voivodeship, municipality, country, region, etc. The concept of this estimation is based on the assumption that value of any socio-economic region, for its residents, is the amount of income that can be gained by locating their activities in the area they live. The layout of the presented method makes it possible to estimate all elements of intellectual capital, regardless of whether or not we are aware of their existence. In this paper, for the sake of estimation, definitional problems of the concept of intellectual capital are solved and the method which can estimate area value for its residents is proposed in order to derive a method for estimating intellectual capital of a given area as well as of each and every voivodship in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia. PWE, Warszawa 2007.
 2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia. PWE, Warszawa 2007.
 3. Bochniarz, P., Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 10- 07-2008, http://kramarz.pl/Raport_2008_Kapital_Intelektualny_Polski.pdf [accessed: 29.03.2017].
 4. Bontis, N., National Intellectual Capital Index. a United Regions initiative for the Arab region, [in:] Journal of Intellectual Capital, 2004 vol. 5, no. 1.
 5. Domański S. R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. PWN Warszawa 1993.
 6. Edvinsson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny, Warszawa, 2001.
 7. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Kraków 2006, Oficyna Ekonomiczna.
 8. Ostoj J., Podstawy alokacji zasobów specyficznych w przedsiębiorstwie. Bielsko-Biała 2004.
 9. Ostoj J., Rynek wartości negatywnych. Wyd. U , Katowice 1996.
 10. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, GUS, pp.70- 8 ISSN 1506-0632.
 11. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, GUS, p. 693 ISSN 1506-0632.
 12. Rutkowski A., Zarządzanie finansami. Warszawa 2007.
 13. Schiuma, G., Lerro, A., Carlucci, D., The Knoware Tree and the Regional Intellectual Capital Index. An assessment within Italy, in: Journal of Intellectual Capital, 2008 vol. 9, no.2.
 14. Stewart T.A., The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organisation, Nicholas Brealey Publishing, London 2001, s. IV.
 15. Strojny M., Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji. [in:] Dobija D.: Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. PFPK, Warszawa, 2003.
 16. Węziak-Białowolska, D., Model kapitału intelektualnego regionu. Koncepcja pomiaru i zastosowanie, Warsaw School of Economics Publishing House, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
2543-411X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19192/wsfip.sj1.2017.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu