BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubiński Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Recenzja książki: Maria Drozdowicz-Bieć, Cykle i wskaźniki koniunktury, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012, s. 248
Source
Gospodarka Narodowa, 2013, nr 3, s. 119-124
The National Economy
Keyword
Recenzja, Wahania koniunkturalne, Gospodarka
Review, Business fluctuations, Economy
Note
streszcz.
Abstract
Wśród licznych ostatnio publikacji na temat wahań koniunkturalnych i zjawisk kryzysowych we współczesnej gospodarce wyodrębniają się dwa nurty.W pierwszym mieszczą się prace skoncentrowane na wszechstronnym opisie interpretacji zachodzących problemów, natomiast w drugim nurcie dominuje refleksja teoretyczna. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu