BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Muras Piotr (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Title
Wykorzystanie ekranów akustycznych i pnączy w walce z pyłami zawieszonymi w Krakowie
Use of Acoustic Baffles and Climbing Plants in Particulate Matter Abatement in Krakow
Source
Aura, 2016, nr 10, s. 10-13, fot., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Ekrany akustyczne, Ochrona powietrza atmosferycznego, Zanieczyszczenie środowiska
Acoustic screens, Protection of air, Environmental pollution
Note
streszcz., summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Wszystkie pnącza porastające ekrany akustyczne mogą w sezonie wegetacyjnym, a zawsze zielony bluszcz przez cały rok przyczynić się do zatrzymania pyłów M10 unoszących się w pasach drogowych. Niestety gładka struktura ścian ekranów, porywy wiatru i trudne warunki w pasach drogowych, utrudniają rozwój pnączy. Najlepiej rosną i przytwierdzają się w warunkach Krakowa winobluszcz pięciolistkowy, i bluszcz pospolity. Zadawalający wzrost pnączy jest zależny od właściwego wyboru gatunku/odmiany do danego typu ekranu, jego lokalizacji i wystawy, a także właściwej pielęgnacji po posadzeniu. (abstrakt oryginalny)

All climbing plants growing on the acoustic baffles can contribute to curbing PM10 suspended above the roads in the vegetative season; the I evergreen ivy is effective all the year. Unfortunately, the smooth texture of the baffles, wind blows and unfavourable conditions impede the development of the climbing plants. In Kraków area the Virginia Creeper and common ivy grow optimally and it adheres to the surfaces. The satisfactory growth of the climbing plants depends on the selection of the species/variety appropriate for the specific acoustic baffle, localisation and exposure, as well as proper nursing after planting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Skórkowska A. 2014. Rośliny a nasze zdrowie. Zieleń Miejska (7-8), 30-32.
  2. Roo de M. 2011. The Green City guidelines. Techniques for a healthy liveable city. Zwaan Printmedia, Wormerveer, s. 99.
  3. Baumann R. 1991. Domy w zieleni. Arkady. Warszawa. S. 54-68.
  4. Seneta W. 1991. Drzewa i krzewy liściaste. Tom 1. Wydawnictwo PWN. S. 17-18.
  5. http://edroga.pl/ochrona-srodowiska/pnacza-na-ekranach-akustycznych-cz-ii-27104863./Czaja P./ 10.03.2016.
  6. Borowski J. 1996. Pnącza z rodzaju winobluszcz (Parthenocissus Planch) w warunkach miejskich. Rocznik Dendrologiczny, Vol. 44, 1996, 49-55.
  7. Marczyński S. 2016. Pnącza w zieleni miejskiej i przy drogach. Clematis Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Sp.k., Pruszków, s. 43.
  8. Ośrodka L., Godłowska J., Hajto M., Krajny E., Rozwoda W., Wojtylak M. 2010. Określenie warunków anemologicznych dla obszaru Krakowa na podstawie danych z sieci obserwacyjno pomiarowej IMGW. IMGW w Warszawie, oddział w Krakowie, s. 16.
  9. Ćwiek K., Majewski G. 2015. Wpływ elementów meteorologicznych na kształtowanie się stężeń zanieczyszczeń powietrza na przykładzie Krakowa. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (1), 54-66.
  10. Borowski J., Łoboda T., Pietkiewicz S., Wałęza W. 1999. Wybrane aspekty fizjologii pnączy rosnących w warunkach miejskich. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych z. 469: 363-369.
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.10.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu