BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stelmaszczyk Agnieszka (Fenomem)
Title
Jak być firmą na czasie
Source
Marketing w Praktyce, 2015, nr 8, s. 50-52
Keyword
Pokolenia, Inwestycje międzypokoleniowe, Badania marketingowe, Efektywna obsługa klienta, Budowanie lojalności klienta, Bariery innowacyjności, Innowacyjność, Portale internetowe, Media komunikowania, Pokolenie X
Generation, Intergenerational investment, Marketing research, Efficient Consumer Response (ECR), Cultivation customer loyalty, Innovativenesss barriers, Innovative character, Web portals, Media communication, Generation X
Country
Polska
Poland
Abstract
Najmłodsze grupy docelowe wyrosłe w wirtualnej rzeczywistości do niedawna uważane były za mało istotne z perspektywy marketerów i siły nabywczej. Ale obecnie stanowią już one niemal połowę naszego społeczeństwa i kształtują najważniejsze trendy komunikacji i organizacji biznesu. Realia funkcjonowania zarówno millenialsów, jak i innych generacji, także starszych pokoleń w mediach społecznościowych, z drugiej strony zaś siła oddziaływania mediów (ich rzeczywisty wpływ na interakcje i zasięg), wskazują na konieczność zmian w prowadzeniu działalności oraz profilu tak wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji. A to oznacza coś więcej niż tylko marketing i komunikację. (abstrakt autora)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1425-8315
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu