BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewski Sebastian Mariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Identyfikacja zakłóceń procesu wyceny przedsiębiorstw piłkarskich
Identification of Disturbances of Football Enterprises' Valuation
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 325-337, tab., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Klub sportowy, Wycena, Kluby piłkarskie, Finanse behawioralne
Sports club, Valuation, Football clubs, Behavioural finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Podstawowym celem pracy jest identyfikacja czynników zakłócających proces wyceny kart zawodniczych i zaproponowanie pewnej modyfikacji metody wyceny przedsiębiorstw do wspomagania procesu wyceny. Metodologia badania - W artykule posłużono się pewną modyfikacją metody DCF do wyceny przedsiębiorstwa zajmującego się działalnością sportową. Case study jest opracowane na podstawie działalności spółki sportowej Borussia Dortmund KGaA GmbH & AG. Wynik - Wynikiem badania jest wskazanie problemów, na które natrafiają wyceniający spółki sportowe, oraz przykładowe wyniki wyceny klubu z Dortmundu. Oryginalność/Wartość - Wartością dodaną pracy jest pewna systematyzacja problemów wyceny specyficznych przedsiębiorstw, jakimi są spółki sportowe oraz próba wskazania pewnych rozwiązań wspomagających zarządzanie nimi.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main goal of this article is to identify factors disturbing valuation process and to propose some modification of the valuation method of football enterprise. Design/Methodology/approach - The valuation object was Borussia Dortmund GmbH & CO KGaA and the valuation method is a modification of Discounted Cash Flow method. Findings - The result of the study is to identify the problems they encounter analysts during the valuation of a sport company on the example of the case of the club from Dortmund. Originality/Value - The added value of the work is the systematization of problems of valuation of sport companies and a try of identifying some solutions supporting management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonowicz, D., Szlendak, T., Kossakowski, R. (2011). Ostatni bastion antykonsumeryzmu? Kibice indywidualni w dobie komercjalizacji sportu. Studia Socjologiczne, 3 (202), 113-139.
 2. Antonowicz, D., Szlendak, T., Kossakowski, R. (2012). Piłkarz jako marka i preferencyjny kibic jako aborygen. O wybranych społecznych konsekwencjach komercjalizacji sportu. Kultura i Społeczeństwo. Sport w Kulturze, 3, 3-26.
 3. Barajas, A., Rodriguez, P. (2010). Spanish Football Clubs Finances: Crisis and Player Salaries. International Journal of Sport Finance, 5, 52-66.
 4. Berument, M.H., Ceylan, B., Gozpinar, E. (2006). Performance of soccer on the stock market: Evidence from Turkey. The Social Science Journal, 43, 695-699.
 5. Berument, M.H., Ceylan, B., Ogut-Eker, G. (2009). Soccer, stock returns and fanaticism: Evidence form Turkey. The Social Science Journal, 46, 594-600.
 6. Buriamo, B., Frick, B., Hickfang, M., Simmons, R. (2015). The economics of long-term contracts in the footballers labour market. Scottish Journal of Political Economy, 62 (1). Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1111/sjpe.12064.
 7. BVB (2000-2015). Annual Report BVB 09, 2000-2015. Borussia Dortmund.
 8. Carmichael, F., Forrest, D., Simmons, R. (1999). The Labor Market in Association Football: Who Gets Transferred and For How Much? Bulletin of Economic Research, 51, 125-150.
 9. Dobson, S., Gerrard, B., Howe, S. (2000). The determination of transfer fees in English nonleague football. Applied Economics, 32 (9), 1145-1152.
 10. Edmans, A., Garcia, D., Norli, O. (2007). Sports sentiment and stock returns. The Journal of Finance, 62 (4), 1967-1998.
 11. Frick, B. (2007). The Football Players' Labor Market: Empirical Evidence from the Major European Leagues. Scottish Journal of Political Economy, 54 (3), 422-446.
 12. KEA European Affairs (2013). The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players. Brussels: KEA European Affairs, CDES - the Center of Law and Economics of Sport.
 13. Kesenne, S. (2007). The Peculiar International Economics of Professional Football in Europe. Scottish Journal of Political Economy, 54 (3), 388-399.
 14. Lucifora, C., Simmons, R. (2003). Superstar Effects in Sport. Evidence From Italian Soccer. Journal of Sports Economics, 4 (1), 35-55.
 15. Majewski, S. (2015). Wykorzystanie teorii cyklu życia produktu do szacowania wartości kart zawodniczych wybranych polskich piłkarzy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 49 (4), 367-380. DOI: 10.17951/h.2015.49.4.367.
 16. Majewski, S. (2016). Identification of Factors Determining Market Value of the Most Valuable Football Players. Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 24 (3), 91-104. DOI: 10.7206/jmba.ce.2450-7814.177.
 17. Majewski, S., Majewska, A. (w druku). The trinomial tree and the PLC theory in footballers' valuation. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.
 18. Mikołajczyk, A. (2011). Rynek transferowy w piłce nożnej. Doświadczenia europejskie. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 8, 173-185.
 19. Sloane, P. (1971). The economics of professional football: The economics of professional football; the football club as a utility maximiser. Scottish Journal of Political Economy, 18 (2), 121-146.
 20. Słoński, T. (2013). Wykorzystanie koncepcji wartości pozbawionej w wycenie marki dla potrzeb restrukturyzacji majątkowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 761. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 60, 673-682.
 21. Sports Business Group (2013). Captains of industry. Football Money League. Deloitte: Sports Business Group.
 22. Sporteology (2017). Top 10 Highest Paid Soccer Players 2017 - Footballers Salaries. Pobrano z: http://sporteology. com/top-10-highest-paid-soccer-players-in-the-world/.
 23. Trequattrini, R., Lombardi, R., Nappo, F. (2012). The evaluation of the economic value of longlasting professional football player performance rights. WSEAS Transactions on Business and Economics, 4 (9), 199-218.
 24. Turnau, R., Clark, E., Viney, H. (2005). An Option Pricing Framework for Valuation of Football Players. Review of Financial Economics, 14 (3-4), 281-295.
 25. Wiśniewski, T. (2009). Wartość cash flow czy wartość marzeń? Referat wygłoszony na konferencji "Efektywność źródłem bogactwa narodów" w Piechowicach.
 26. Zarzecki, D. (2013). Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw. Szczecin: Zarzecki, Lasota i Wspólnicy.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu