BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubiński Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Recenzja książki Michała Mackiewicza, Stabilizacyjna polityka fiskalna w krajach OECD, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 198
Source
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 1-2, s. 155-160
The National Economy
Keyword
Polityka fiskalna, Optymalizacja, Stabilność fiskalna, Recenzja
Fiscal policy, Optimalization, Fiscal stability, Review
Note
streszcz.
Abstract
Można by sądzić, że w wyniku toczonej po II wojnie światowej dyskusji na temat polityki stabilizacyjnej, dopracowano się względnej jednomyślności. Zdawało się dominować przekonanie, że warunkiem prawidłowego pełnienia przez politykę gospodarczą funkcji stabilizacyjnych jest podporządkowanie jej regułom. Kryteriom tym lepiej odpowiadała polityka pieniężna niż fiskalna. Dopiero pierwszy kryzys finansowy XXI w. naruszył ten konsens, kiedy to wbrew dominującym uprzednio opiniom, nadzieje na jego przezwyciężenie lub przynajmniej złagodzenie pokładano raczej w polityce budżetowej, a nie monetarnej. W rezultacie, ożywieniu uległa dyskusja na temat miejsca polityki fiskalnej w stabilizowaniu gospodarki. Ważnym przyczynkiem w tej dyskusji stała się recenzowana książka. Jej celem jest ocena działań stabilizacyjnych w krajach OECD, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, pod kątem spełnienia przez nie kryteriów optymalnej polityki fiskalnej. Dla realizacji tak zdefiniowanego zadania w pierwszej kolejności określono podstawowe cechy optymalnej polityki fiskalnej, a następnie w analizie empirycznej zbadano, czy i w jakim stopniu w badanych krajach posiadała ona te pożądane cechy.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu