BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierałtowska Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Fundusze REIT - doświadczenia światowe a rynek polski
REITs - Worldwide and Polish Experiences
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 435-447, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek nieruchomości, Fundusze inwestycyjne, Inwestycje pośrednie, Fundusze nieruchomości, Fundusz nieruchomości typu REIT
Real estate market, Investment funds, Indirect investments, Real estate funds, Real Estate Investment Trust (REIT)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - zasadniczym celem artykułu jest prezentacja historii i zasad funkcjonowania funduszy REIT oraz ocena perspektyw wprowadzenia tego rozwiązania w Polsce. Metodologia badania - w artykule opisano ponad pięćdziesiąt lat doświadczenia amerykańskiego rynku funduszy REIT i dokonano porównania ze słabiej rozwiniętym rynkiem europejskim. Zwrócono uwagę, że globalny rynek funduszy REIT stale się rozwija. Wynik - fundusze REIT są bezpieczne, a ich atrakcyjność wynika przede wszystkim z dobrej dywersyfikacji geograficznej i sektorowej. Autorka podkreśla zalety funduszy REIT: niskie zróżnicowanie w dłuższym horyzoncie czasu, wysoką płynność, niską korelację z innymi aktywami. Jak dotąd, Polska nie uczestniczy w rozwoju europejskiego rynku funduszy REIT. Jednak doświadczenia krajów mogą i powinny być wykorzystane przez Polskę. Autorka przekonuje, że funkcjonowanie funduszy REIT w Polsce miałby pozytywny wpływ na rozwój polskiego rynku nieruchomości, jednak konieczne jest stworzenie odpowiednich przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania tych funduszy w Polsce. Oryginalność/Wartość - artykuł stanowi wkład do badań i debaty na temat możliwości wprowadzenia REIT w Polsce.(abstrakt oryginalny)

Purpose - the main aim of this paper is to present the history and principles of operating REIT funds and predict perspective of implementing such solution in Poland. Design/Methodology/approach - in the article describes over 50 years experience from American market and compares it to less developed European market. Global REITs market is constantly evolving. Findings - REIT funds are the safe, well-diversified geographically and by sector real estate funds. Author emphasize the advantages REIT investment funds: low volatility over the long term, high liquidity, fixed income investments, low correlation with the stock market. So far, Poland is not involved in the development of the European REITs market. the experience of countries which have developed REITs could be used by Poland. Author convince it would have positive impact on growth of Polish real estate market, but it is necessary to create appropriate regulations for the functioning of these funds in Poland. Originality/Value - the article constitutes a contribution to research and debate on the possibility of introducing REITs in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Anderson, R.I., Benefield, J.D., Hurst, M.E. (2015). Property-type diversification and REIT performance: an analysis of opoerating performance and abnormal returns. Journal of Economics and Finance, 39, 48-74.
  2. Ball, M., Lizieri, C., MacGregor, B.D. (1998). The Economics of Commercial Property Markets. London: Routledge.
  3. Chan, S.H., Erickson, J., Wang, K. (2003). Real Estate Investment Trust. Structure, performance and invest opportunities. New York: Oxford University Press.
  4. EPRA (2016). Annual Market Review. December 2016. Pobrano z: www.epra.com/media/EPRA_Annual_Market_ Review_December_2016_1483375747211.pdf.
  5. Frączek, B. (2013). Rozwój rynku funduszy typu REIT na świecie. Studia Ekonomiczne, 170, 69-80.
  6. Gierałtowska, U. (2010). Inwestycje na rynku nieruchomości w warunkach polskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 612. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 28, 343-356.
  7. Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  8. Mazurczak, A. (2013). Wpływ kryzysu finansowego na działalność funduszy nieruchomości typu REIT w USA. Studia Ekonomiczne, 155, 69-81.
  9. Mizerski, G. (2016). Real Estate Investments Trusts (REITs) - efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości. Warszawa: CeDeWu.
  10. REIT Watch (2016). A Monthly Statistical Report on the Real Estate Investment Trust Industry. December 2016. Pobrano z: www.reit.com/sites/default/files/reitwatch/RW1612.pdf.
  11. http://www.izfa.pl
  12. http://www.reit.com
  13. http://www.globalpropertyresearch.com
  14. http://www.epra.com
  15. http://www.renews.pl
  16. https://stooq.com
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-36
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu