BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubiński Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Recenzja książki Polityka pieniężna, redakcja naukowa Andrzej Sławiński, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 262
Source
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 3, s. 107-111
The National Economy
Keyword
Polityka pieniężna, Emisja pieniądza, Recenzja
Monetary policy, Money issuing, Review
Note
streszcz.
Abstract
Omawiane w podręczniku zagadnienia zostały podzielone na pięć bloków tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy podstawowych funkcji banków centralnych. Otwiera go przedstawienie mechanizmów emisji pieniądza ze szczególnym akcentem na rolę banku centralnego w całym tym procesie. Punkt drugi dotyczy zasadniczego zadania banku centralnego jakim jest zapewnienie stałej siły nabywczej pieniądza i sposobów osiągania tego celu. Całość prowadzonych w tym rozdziale wywodów została podporządkowana opinii, że "zmiany w sposobie prowadzenia polityki pieniężnej były wynikiem ewolucji teorii na temat zdolności gospodarki do samoregulacji" (s. 22). Takie podejście wymagało przedstawienia zagadnienia w szerszym kontekście historycznym od systemu waluty złotej poczynając poprzez okres międzywojenny ze szczególnym wyeksponowaniem Wielkiego Kryzysu. W odniesieniu do okresu po II wojnie światowej, wskazano na przyczyny przejścia banków centralnych od strategii kontroli pieniądza do strategii celu inflacyjnego. Ten rozdział zamyka analiza kanałów transmisji monetarnej i wynikające z tego konsekwencje dla skuteczności polityki pieniężnej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu