BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielak Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Recenzja książki Andrzeja Buszko, Przedsiębiorstwo na rynku finansowym. Uwarunkowania analizy strategicznej w okresie globalizacji, Difin, Warszawa 2011, s. 202
Source
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 4, s. 151-156
The National Economy
Keyword
Rynki finansowe, Globalizacja, Inwestycje zagraniczne, Finanse przedsiębiorstwa, Recenzja
Financial markets, Globalization, Foreign investment, Enterprise finance, Review
Note
streszcz.
Abstract
Recenzowana książka jest adresowana przede wszystkim do szeroko rozumianej grupy menedżerów, to jest właścicieli, kadry zarządzającej, członków rad nadzorczych korporacji i przedsiębiorstw dowolnej wielkości i branży. Wspólną cechą współczesnych przedsiębiorstw winno być umiędzynarodowienie działalności, obecność na rynku światowym, świadomość wszechobecnej konkurencji i dobre rozpoznanie mechanizmu międzynarodowych przepływów dóbr finalnych i czynników produkcji. Autor opracowania doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że współczesne przedsiębiorstwa znajdują się - nawet, jeśli w ich ocenie koncentrują swoją działalność na rynku lokalnym - w obszarze oddziaływania mechanizmu konkurencji międzynarodowej. Daje temu wyraz już w pierwszym rozdziale pracy, w którym, po pobieżnym przedstawieniu reguł analizy strategicznej przedsiębiorstwa, istoty otoczenia oraz uwarunkowań wewnętrznych jego działalności, podkreśla międzynarodowy kontekst procesów inwestycyjnych, segmentacji rynku i oceny atrakcyjności danego obszaru dla inwestorów. W jego ocenie strategia ma służyć zwiększeniu konkurencyjności, a ta ma wymiar krajowy (na rynku krajowym wobec oferty innych, w tym zagranicznych przedsiębiorstw) i międzynarodowy (na rynku światowym wobec konkurentów z innych krajów). Prawdopodobnie, ze względu na powszechną obecność w literaturze sposobów oceny tak zwanych twardych zasobów, autor skupia się na czynnikach miękkich (niematerialnych), w tym głównie wiedzy i zaufaniu, które traktuje jako uwarunkowania jakościowe. Nie zadowala go bowiem analiza ilościowa, co podnosi wartość dodaną pracy.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu