BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubiński Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Recenzja książki Od kryzysu do ożywienia : dylematy współczesnej polityki finansowej, redakcja Jan L. Bednarczyk, Wiesława Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2011, s. 268
Source
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 5-6, s. 141-146
The National Economy
Keyword
Polityka finansowa, Dług publiczny, Kryzys finansowy, Recenzja
Financial policy, Public debt, Financial crisis, Review
Note
streszcz.
Abstract
Zasygnalizowana w tytule problematyka ma wiele aspektów, stąd też w celu uporządkowania rozważań zasadne było zgrupowanie wszystkich tekstów w kilku blokach tematycznych. Pierwszy z nich poświęcony jest bankowości centralnej i stabilizacji gospodarczej. Źle się chyba stało, że pierwszy blok zagadnień i zarazem całą książkę otwiera opracowanie na temat perspektyw strefy euro. Autor zgłasza wiele uwag krytycznych pod adresem koncepcji utworzenia ugrupowania, które traktuje, zresztą słusznie, w większej mierze jako projekt polityczny, a nie ekonomiczny. Wynikające z tego problemy brutalnie przypomniały o sobie w czasie obecnego kryzysu i zdaniem pesymistów albo, jak się coraz częściej okazuje, realistów mogą wygenerować drugą jego falę. Zgadzam się również, że obecna sytuacja narzuca ostrożność w ocenie perspektyw wstąpienia Polski do strefy euro. Zresztą ostrożność ta w większej mierze jest podyktowana czynnikami wewnętrznymi, przede wszystkim niespełnieniem kryteriów z Maastricht, niż okolicznościami zewnętrznymi.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu