BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarny Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Recenzja książki: Łukasz Ambroziak, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej, Monografie IBRKK, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2013, s. 212
Source
Gospodarka Narodowa, 2014, nr 6, s. 184-187
The National Economy
Keyword
Recenzja, Inwestycje bezpośrednie, Handel wewnątrzgałęziowy, Inwestycje zagraniczne
Review, Direct investments, Intra-industry trade, Foreign investment
Note
streszcz.
Abstract
Problematyka handlu wewnątrzgałęziowego należy do głównego nurtu badań międzynarodowej wymiany towarowej.od lat 60 XX w. W połowie lat 80 XX w., zaczęto analizować wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na ten typ handlu, w tym zwłaszcza na jego strumienie poziome i pionowe.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu