BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poznańska Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Recenzja książki Aleksandry Nowakowskiej, Zbigniewa Przygodzkiego, Mariusza E. Sokołowicza, Region w gospodarce opartej na wiedzy : kapitał ludzki - innowacje - korporacje międzynarodowe, Difin, Warszawa 2011, s. 224
Source
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 5-6, s. 152-154
The National Economy
Keyword
Polityka regionalna, Kapitał ludzki, Wiedza, Innowacje, Recenzja
Regional policy, Human capital, Knowledge, Innovations, Review
Note
streszcz.
Abstract
Książka stanowi interesującą publikację, prezentującą nowe spojrzenie na region i czynniki determinujące jego rozwój. Gospodarka oparta na wiedzy oznacza wzrost znaczenia wiedzy i procesów uczenia w rozwoju regionalnym. Wiedza stanowi najcenniejszy zasób, który decyduje o rozwoju i pozycji konkurencyjnej państw, regionów i przedsiębiorstw. Słabnie natomiast znaczenie zasobów naturalnych i nisko wykwalifikowanej siły roboczej. W odróżnieniu od innych zasobów, wiedzę można zdobywać, rozwijać w procesie uczenia i jest w zasięgu każdego, kto chce z niej skorzystać. Jednocześnie jest to zasób nieuchwytny i trudny do skopiowania. W konsekwencji tworzy się nowy porządek gospodarczy bazujący na produkcji, dystrybucji i wykorzystaniu wiedzy. W warunkach gospodarki opartej na wiedzy zmienia się też w zasadniczy sposób podejście do praktyki gospodarczej państw, regionów i przedsiębiorstw, które muszą uznać, że wiedza jest strategicznym czynnikiem sukcesu i zmienić swoją filozofię działania. Wypracowanie i utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej wymaga pozyskiwania, tworzenia i aktualizacji wiedzy, jak też dzielenia się nią i wykorzystania jej w procesach podejmowania decyzji. Pochodną tych procesów jest wzrost znaczenia czynnika ludzkiego i innowacji. Kapitał ludzki jest zintegrowany z pracownikiem, jego wiedzą, doświadczeniem i możliwościami działania w organizacji. Jego kreatywność determinuje w znaczącym stopniu innowacyjność organizacji.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu