BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bìnicʹka Olena (Hmelʹnicʹka gumanìtarno-pedagogìčna akademìâ)
Title
Polìkulʹturnij prostìr Hmelʹnicʹkoï oblastì : ìstorìâ ì sučasnìstʹ
Multicultural Space of the Khmelnytskyi Region : Past and Present
Source
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 11, s. 175-181, rys., bibliogr. 6 poz.
Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking
Issue title
Zarządzanie wielokulturowym potencjałem społecznym
Keyword
Wielokulturowość, Analiza danych statystycznych
Multicultural, Statistical data analysis
Note
res., summ.
Country
Ukraina, Region Chmielnicki
Ukraine, Khmelnytskyi Region
Abstract
The article focuses on the peculiarities of the multicultural space of Ukraine and the Khmelnytskyi region. The author provides statistical data on the problem mentioned. The tendencies that are observed in the ethnic composition of the population of the Khmelnytskyi region have been examined in this article. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Вавринчук М., 2011, Особливості полікультурного простору Хмельницької області, Молодь і ринок, 3, 26-29.
  2. Довідник цікавих фактів та корисних знань, http://dovidka.biz.ua/polikulturnist-osnova-dobrosusidstva-kultur [доступ: 12.01.2016].
  3. Етнічний склад населення України, http://geoknigi.com/book_view.php?id=518 [доступ: 12.11.2016].
  4. Нацiональний склад, http://online.km.ua/geo17.html [доступ: 25.11.2016].
  5. Про кількість та склад населення Хмельницької області, http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/khmelnytskyi/ [доступ: 5.12.2016].
  6. Соціально-економічне становище області у січні-жовтні 2016 року. Повідомлення головного управління статистики у хмельницькій області, www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/index.htm [доступ: 5.11.2016].
Cited by
Show
ISSN
2084-0152
Language
ukr
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu