BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pieczewski Andrzej (Uniwersytet Łódzki)
Title
Recenzja książki: Modernizacje czy pozorna modernizacja : społeczno-ekonomiczny bilans PRL 1944-1989, redaktor naukowy Jędrzej Chumiński, GAJT Wydawnictwo 1991, Wrocław 2010, s. 488
Source
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 7-8, s. 154-158
The National Economy
Keyword
Modernizacja, Gospodarka socjalistyczna, Rozwój gospodarczy, Recenzja
Modernization, Socialist economy, Economic development, Review
Note
streszcz.
Abstract
Praca pod redakcją Jędrzeja Chumińskiego stanowi formę analitycznego opracowania podejmującego próbę dokonania swoistego bilansu zamknięcia minionej epoki, stawiającego pytanie o modernizacyjny wymiar PRL. Na początek przedstawię kilka uwag ogólnych. Idea rozstrzygnięcia i oceny rozwojowych dokonań socjalizmu w Polsce zasługuje na pochwałę i to z wielu powodów. Wymienię tu kilka, moim zdaniem, najważniejszych. Po pierwsze, bogata literatura na ten temat zdominowana jest przez analizy przyczyn nieefektywności dawnego systemu. Recenzowana pozycja idzie dalej, stawiając pytanie o wkład socjalizmu w cywilizacyjny postęp kraju. Tak postawiony cel opracowania sprawia istotny problem metodologiczny. Patrząc bowiem na suche dane statystyczne to w okresie PRL Polska weszła w fazę przyśpieszonej industrializacji przekształcając się, z kraju rolniczo-przemysłowego w przemysłowy, zlikwidowała analfabetyzm, urbanizowała się, itd. Powstaje pytanie, czy gdyby nie nastał w Polsce socjalizm to nie dokonano by tych zmian? Nie. Nie ma bowiem wątpliwości, iż mimo "żelaznej kurtyny" Polska uczestniczyła w ogólnych przemianach cywilizacyjnych drugiej połowy XX w. Jak zatem odróżnić je, od tych będących efektem komunistycznego planu modernizacyjnego?(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu