BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pacho Wojciech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Recenzja książki: Michała Brzozy-Brzeziny, Polska polityka pieniężna : badania teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 190
Source
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 9, s. 93-96
The National Economy
Keyword
Polityka pieniężna, Rynek kredytów, Inflacja, Wzrost gospodarczy, Recenzja
Monetary policy, Credit market, Inflation, Economic growth, Review
Note
streszcz.
Abstract
Nie ulega wątpliwości, że polityka pieniężna, w porównaniu z polityką fiskalną, odegrała (i nadal odgrywa) główną rolę w stabilizowaniu gospodarki polskiej po okresie gwałtownych zmian transformacyjnych z początku lat 90. zeszłego stulecia. Dlatego też analiza jej skuteczności oraz problemów z nią związanych jest istotnym wzywaniem naukowym i praktycznym. Wyzwanie to podjął Michał Brzoza-Brzezina. Ogromną zaletą jego książki jest przede wszystkim uwzględnienie aspektów praktycznych prowadzonej w Polsce polityki pieniężnej. Dzięki temu czytelnik dowiaduje się, jak wygląda jej rzeczywisty obraz, czy bank centralny prowadził dobrą politykę pieniężną. W zamierzeniu autora prezentowane wyniki badań empirycznych mają właśnie służyć wypracowaniu zasad dobrej polityki pieniężnej, czyli takiej, która zapewnia niską stopę inflacji i minimalizuje wahania inflacji i produkcji.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu