BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubiński Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Recenzja książki Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, redakcja naukowa Stanisław Miklaszewski, Joanna Garlińska-Bielawska, Jacek Pera, Difin, Warszawa 2011, s. 238
Source
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 9, s. 97-101
The National Economy
Keyword
Kryzys gospodarczy, Energia elektryczna, Rynek walutowy, Recenzja
Economic crisis, Electric power, Foreign Exchange (FX), Review
Note
streszcz.
Abstract
Jeżeli obecny kryzys wywołuje wiele kontrowersji, to bezdyskusyjne jest, że długo jeszcze będzie dostarczał pożywki dla dociekań ekonomistów. Na tym właśnie gruncie wyrasta również recenzowana praca. Zawarte w niej opracowania skupiają się wokół trzech nurtów tematycznych, jakimi są reperkusje kryzysu dla Unii Europejskiej, dla innych regionów i krajów oraz Polski. Dobrym wprowadzeniem do poruszanej w zbiorze problematyki jest pierwsze opracowanie na temat konsekwencji światowego kryzysu ekonomicznego dla rozwoju Unii Europejskiej. Zdaniem autora, kryzys ujawnił wiele słabości integracji europejskiej i zarazem zmusza do poszukiwania rozwiązań adekwatnych do wyzwań stawianych przez obecny etap rozwoju międzynarodowych stosunków ekonomicznych i politycznych. Szczególnie wyeksponowane zostały faktyczne i potencjalne konflikty generowane między politycznymi i ekonomicznymi przesłankami integracji.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu