BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pysz Piotr (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Hochschule für Wirtschaft und Technik, Vechta/Diepholz/Oldenburg)
Title
Recenzja książki: Martin Dahl, Niemiecki Model Społecznej Gospodarki Rynkowej - jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015, s. 378.
Source
Gospodarka Narodowa, 2016, nr 1, s. 147-150, bibliogr. 3 poz.
The National Economy
Keyword
Społeczna gospodarka rynkowa (SGR), Niemiecki model gospodarki, Ordoliberalizm, Przekształcenia systemowe w gospodarce, Recenzja
Social market economy, German economic model, Ordoliberalism, Systemic transformations in the economy, Review
Note
streszcz.
Abstract
(...) sposób podejścia badawczego skłania autora do sformułowania (...) zasadniczych pytań: "Czy teoria ordoliberalizmu i koncepcja Społecznej Gospodarki Rynkowej są nadal aktualne i użyteczne dla współczesnej polityki społeczno-gospodarczej? Czy w obliczu trwającego od 2008 roku światowego kryzysu finansowego i gospodarczego można mówić o >>renesansie<< koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej, czy raczej o jej upadku?"
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Pysz P. (2014), Analiza porównawcza kształtowania (się) rynkowego ładu gospodarczego w procesie transformacji Polski i byłej NRD w latach 1990-2010, s. 187-218, [w:] Pysz P., Grabska A., Moszyński M., red. nauk.: Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji - dryf ładu czy jego doskonalenie? Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
  2. Samuelson P.A., [2005], Der Markt hat kein Herz, wywiad z Paulem A. Samuelsonem, "Spiegel Special", redaktorzy: Alexander Jung, Frank Hornig, s.153, no.7, 2005.
  3. Sloterdijk Peter, [2014] Diesmal machen wir die Katastrophe selber, s.54-55, "Handelsblatt", 18-20.06.2014.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu