BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubiński Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Recenzja książki Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008-2010 : skutki kryzysu i słabości zarządzania, redakcja Bogumiła Mucha-Leszko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 262
Source
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 10, s. 127-132
The National Economy
Keyword
Strefa euro, Wzrost gospodarczy, Kryzys gospodarczy, Recenzja
Eurozone, Economic growth, Economic crisis, Review
Note
streszcz.
Abstract
Zdefiniowanym we wstępie "celem monografii jest przedstawienie skutków kryzysu w gospodarce strefy euro i efektów polityki makroekonomicznej, która jest częściowo scentralizowana (pieniężna) i częściowo autonomiczna, ponieważ w przypadku polityki fiskalnej kompetencje pozostały w gestii krajów członkowskich" (s. 10). Tak zakreślony cel zrealizowano w ramach siedmiu rozdziałów podzielonych na dwa bloki tematyczne. Pierwszy, w którym pokazano między innymi wpływ kryzysu na wzrost gospodarczy, w tym na popyt wewnętrzny i handel zagraniczny, poświęcono konsekwencjom kryzysu, a w drugim przedmiotem analizy stały się cele i efekty polityki makroekonomicznej.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu