BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gawron-Skarbek Anna (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Krakowiak Jan (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Godala Małgorzata (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Garus-Pakowska Anna (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Rzeźnicki Adam (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Szatko Franciszek (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Title
Funkcjonalność instytucji wsparcia społecznego. Część II, Efektywność a bariery instytucji wsparcia społecznego w opinii beneficjentów systemu
Functionality of Social Assistance Institutions. Part II, Efficacy and Barriers of Social Assistance Institutions in Opinion of Welfare System Beneficiaries
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 3, s. 245-256, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Zarządzanie w zdrowiu publicznym - aspekty społeczne i ekonomiczne
Keyword
Pomoc społeczna, Programy pomocy społecznej, Opieka socjalna
Social assistance, Social assistance programs, Social services
Note
summ.
Abstract
Celem obecnego badania było poznanie opinii beneficjentów iws nt. funkcjonalności systemu pomocy społecznej, w tym jego dostępności i osiągalności świadczeń. (fragment tekstu)

Aim of the study was a cognition opinion of social assistance institutions (sai) beneficiaries about welfare system functionality. The study involved 120 inhabitants of Lodz who reported to sai to receive a necessary welfare. It was carried out with an authorial questionnaire interview. Over 1/3 of studied group found as comprehensive access to institutions but simultaneously almost a half found difficult to achieve a needed welfare. Welfare officers devote enough time to help their charges in gaining a welfare but they ask too probing questions. Relations between sai beneficiary and welfare officer determine the efficacy of social support. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banks S. (2004), Ethics, accountability and the social professions, Palgrave Publ., Basingstoke, New York.
 2. Gałecka-Burdziak E. (2011), Znaczenie zasiłków dla bezrobotnych dla przepływów z bezrobocia do zatrudnienia, "Polityka Społeczna", nr 9 (450).
 3. Główny Urząd Statystyczny (2015), Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015 - część 5 Rynek pracy, www.stat.gov.pl, dostęp 12.12.2015.
 4. Kantowicz E. (2010), Profesjonalizm czy osobiste zaangażowanie - dylematy etyczne pracy socjalnej, "Praca Socjalna", nr 2.
 5. Krzyszkowski J. (2005), Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Krzyszkowski J. (2008), Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.
 7. Ministerstwo Pracy i Pracy Społecznej (2004), Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), www.isap.sejm.gov.pl, dostęp 19.11.2015.
 8. Oliwa-Ciesielska M. (2011), Jak możesz mi pomóc skoro mi nie wierzysz? Kilka uwag o porozumieniu w sytuacji pomocy, "Praca Socjalna", nr 1.
 9. Szcześniak P. (2011), Osobowość pracownika socjalnego a wypalenie zawodowe, "Praca Socjalna", nr 4.
 10. Szmagalski J. (1998), Praca socjalna w poszukiwaniu skutecznych metod, [w:] L. Malinowski., M. Orłowska (red.), Praca socjalna służbą człowiekowi, Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa.
 11. Szmagalski J. (2009), Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, IRSS, Warszawa.
 12. Trafiałek E. (2010), Praca socjalna między stereotypem a europeizacją, "Praca Socjalna", nr 2.
 13. Tucholska S. (2003), Wypalenie zawodowe u nauczycieli, Wyd. KUL, Lublin.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu