BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziadek Krzysztof (Politechnika Koszalińska), Kotarski Dariusz (Politechnika Koszalińska)
Title
Użyteczność budżetowania biznesowych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
The Usefulness of Budgeting Business Projects Co-financed by the EU Funds
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 1, s. 91-102, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym
Keyword
Tworzenie projektów, Planowanie projektu, Budżetowanie, Fundusze unijne, Środki unijne
Creating projects, Project planning, Budgeting, EU funds, EU funds union
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie budżetowania jako narzędzia wspierającego procesy planowania projektu i kontroli poprawności realizacji inwestycji, zgodnie z wymaganiami instytucji udzielających dofinansowanie z UE. (fragment tekstu)

The paper shows the usefulness of budgeting projects co-financed by the EU funds. Based on the survey result, current regulations and literature, analysis of managerial evaluation of project budgeting were used. Apart from that, in the paper, one can find an example of developing and improving a business project. Description of some instruments like budgeting, audit that can identify control problems and aim at correcting lapses. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziadek K. (2014), Znaczenie rachunkowości w pozyskiwaniu informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie z regionalnych programów operacyjnych [w:] H. Lelusz (red.), Metodyczne aspekty badań w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
  2. Grucza B. (2011), Metodyka PCM/LOGFRAME: Project Cycle Management [w:] M. Trocki (red.), Metodyki zarządzania projektami, Wydawnictwo Bizarre sp. z o.o., Warszawa.
  3. Grzesiak L., Skoczylas-Tworek A. (2013), Audyt i kontrola w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 74 (130), SKwP, Warszawa.
  4. Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A. (2001), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, wyd. II, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.
  5. Kotarski D., Zaleska B. (2015), Audyt wewnętrzny wybranych zagadnień budżetu zadaniowego w jednostce samorządu terytorialnego, B. Stopczyński, M. Turniak (red.), "Przedsiębiorczość i zarządzanie", t. XVI, z. 4,Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
  6. Łada M., Kozarkiewicz A. (2007), Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  7. Łada M., Kozarkiewicz A. (2010), Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  8. Nita B. (2014), Sprawozdawczość zarządcza, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
  9. Szot-Gabryś T. (2011), Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe. Aspekty metodologiczne i praktyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
  10. Świderska G. K. (2010), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu