BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowski Marek (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Strategie i innowacje organizacyjne na rynku transportu morskiego kontenerów w warunkach recesji
Strategies and Organisational Innovations in the Container Transport Global Market
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 108-119, tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Transport morski, Innowacje, Innowacje w organizacji, Optymalizacja
Sea transport, Innovations, Innovations in organization, Optimalization
Note
JEL Classification: A19, D60, R41
streszcz., summ., rez.
Abstract
W artykule skupiono się na przedstawieniu wybranych przykładów innowacji na poziomie jednostkowym i organizacyjnym w ich kontekście makroekonomicznym. Na początku 2. dekady XXI wieku zaczęto wprowadzać do obsługi połączeń międzykontynentalnych mega kontenerowce o pojemności większej niż 18 000 TEU. Kolejnym rozwiązaniem usprawniającym skuteczność są innowacje organizacyjne, do których zalicza się między innymi alianse, fuzje i przejęcia, których celem jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na wybranych rynkach docelowych. W żegludze linowej skutkują one również zmianami organizacyjnymi w procesach transportowych przez optymalizację podaży przestrzeni ładunkowej. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on presenting the examples of strategies and innovations both at the individual and organisational level in the macroeconomic context. At the beginning of the second decade of the 21st century, mega containers with the capacity exceeding 18,000 TEU were put into service on intercontinental connections. Other innovations carried out at the organisational level are alliances, mergers and acquisitions whose aim is to strengthen the position of competitiveness in the target markets of choice. In the liner shipping service, they have an effect on organisational changes in transport procedures, namely in optimisation of the cargo area. The article is of the research effect. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alphaliner - TOP 100 (2017), Operated fleets as per 12 February 2017, https://www.alphaliner.com/top100/ [dostęp: 17.02.2017].
 2. BCG (2017), The Most Innovative Companies 2016: Getting Past "Not Invented Here", BCG Report, Boston, January.
 3. BIMCO (2016), The shipping market in 2015 and looking forward, BIMCO Reports, MarketVAnalysis.
 4. Clarksons (2017), SIW: Looking Back Across A Quarter Of A Century, http://www.clarksons.com/services/research/shipping-and-trade/ [dostęp: 31.01.2017].
 5. CMA CGM to Order 20,600 TEU Trio (2015), http://gcaptain.com/cma-cgm-order-20000-teu-trio/ [dostep: 10.04.2015].
 6. CMA CGM to order 3 giant boxships (2015), http://worldmaritimenews.com/archives/156027/cma-cgm-to-order-3-giant-boxships/ [dostep: 30.03.2015].
 7. Cooper Ch., Matsuda K. (2016), Japanese Shippers to Merge Container Operations; Shares Surge, https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-31/japan-s-largest-shipping-lines-said-tobrief-on-container-merger [dostęp: 31.10.2016].
 8. Ernst&Young (2004), Alianse strategiczne - współpraca czy rywalizacja?, Warszawa.
 9. "Go Global!" Raport o innowacyjności polskiej gospodarki (2011), Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
 10. Grzybowski M. (2011), Społeczeństwa informacyjne w Regionie Morza Bałtyckiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 650, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 67.
 11. Grzybowski M. (2015), Flota coraz większa i skupiona w aliansach, Transport Morski, "Polska Gazeta Transportowa", nr 45.
 12. Grzybowski M. (2016), Innowacje narzędziem zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia i perspektywy w regionie Morza Bałtyckiego, (w:) Raport Bałtyk dla wszystkich 2016, Global Compact Poland, United Nations Global Compact, Warszawa.
 13. Grzybowski M. (2016), Polska jest morska, Forum Gospodarki Morskiej, "Polska Gazeta Transportowa", nr 43.
 14. Grzybowski M. (2016), Transport morski w 2015 r., "Polska Gazeta Transportowa", nr 11.
 15. GUS (2014), Działalność innowacyjna w Polsce, Informacja sygnalna, Warszawa.
 16. Hand M. (2015), Mitsui OSK Lines confirms orders for six 20,000 teu containerships, http://www.seatrade-maritime.com/news/asia/mitsui-osk-lines-confirms-orders-for-six-20000-teu-containerships.html [dostep: 30.03.2015].
 17. Hong Liang l. (2016), Japan's K Line, MOL, NYK to merge container shipping business, http://www.seatrade-maritime.com/news/asia/japan-s-k-line-mol-nyk-to-integrate-containershipping-business.html [dostęp: 03.11.2016].
 18. Maersk Line (2017), Annual Report 2016, Copenhagen.
 19. MESA (2015), European Technology Platform Waterborne, Global Trends Driving Maritime Innovation, August.
 20. Niedzielski P. (2005) Innowacyjność, (w:) Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 21. Notice of Agreement to the Integration of Container Shipping Businesses (2016), http://www.mol.co.jp/en/pr/2016/index.html [dostęp: 31.10.2016].
 22. Order boom for ultra-large container vessels in 2015 (2015), http://shippingwatch.com/secure/carriers/Container/article7780764.ece [dostęp: 10.06.2015].
 23. Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpretnig Innovation Data (2005), OECD, Eurostat, Paris.
 24. Scaling The Heights And Plumbing The Depths (2016), Clarksons Research, January 8.
 25. Soble J., Doyle G. (2016), 3 Japanese Shipping Companies to Merge Container Businesses, https://www.nytimes.com/2016/11/01/business/dealbook/japan-shipping-kawasaki-kisen-mitsuinippon-yusen.html?_r=0 [dostęp: 31.10.2016].
 26. Sull D., (2015), The simple rules of disciplined innovation, "McKinsey Quarterly", No. 3.
 27. Trousdale S. (2016), GM invests $500 million in Lyft, sets out self-driving car partnership, http://www.reuters.com/article/us-gm-lyft-investment-idUSKBN0UI1A820160104 [dostęp: 31.01.2016].
 28. UNCTAD (2016), Review of Maritime Transport 2016, United Nations publication, November.
 29. What's the Limit for Mega Boxers? Trend continues - New orders smash the 20 000 TEU barrier (2015), "Technology & Innovation", IAPH Daily News, No. 2.
 30. 2015 Containership Market Review (2015), "Alphaliner Weekly Newsletter", Vol. 2016, Iss. 01.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu