BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluza Stanisław, Krzesicki Oskar
Title
Koniunktura w bankowości
Source
Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2017, nr 32, s. 144-154, tab., wykr.
Keyword
Sektor bankowy, Usługi bankowe, Zatrudnienie, Inflacja
Banking sector, Banking services, Employment, Inflation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W I kwartale 2017 r. wartość wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym IRG SGH (IRGBAN) wzrosła, osiągając poziom +11,1 punktu. Wynik ten jest o 5,0 pkt wyższy od wskazania z poprzedniego kwartału i o 4,9 pkt wyższy od oczekiwań wyrażonych przez banki w poprzednim badaniu. Na wzrost wartości wskaźnika silnie wpłynął wzrost wartości sald odpowiedzi na pytania o: wynik z działalności bankowej oraz wypracowany zysk. Wpływ wartości salda odpowiedzi na pytanie o wielkość zatrudnienia był ujemny. Spodziewane jest nieznaczne pogorszenie się sytuacji w kolejnym okresie, a wartość salda przewidywań wynosi -2,6 pkt.(fragment tekstu)

In the 1st quarter of 2017 the IRG SGH banking confidence indicator (IRGBAN) increased from +6,1 pts to +11,1 pts. The result was caused by a substantial increase in the balances of the result on banking activity and of profits. The balance of employment negatively contributed to the change in IRGBAN. Business situation in the banking sector is expected to slightly worsen (the forecast of the indicator is -2.6 pts).(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1428-3255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu