BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pacho Wojciech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Recenzja książki: Dylematy polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej, redakcja naukowa Piotr Albiński, Zbigniew Polański, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 162.
Source
Gospodarka Narodowa, 2015, nr 5, s. 203-206
The National Economy
Keyword
Polityka makroekonomiczna, Zadłużenie wewnętrzne, Zadłużenie zagraniczne, Polityka fiskalna, Polityka stabilizacyjna
Macroeconomic policy, Internal debt, Foreign debt, Fiscal policy, Stabilisation policy
Note
streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Ogólnie rzecz biorąc należy stwierdzić, że autorom udało się w pełni zrealizować główny cel książki, a mianowicie prezentacje dylematów polityki stabilizacyjnej w okresie wzrostu zadłużenia publicznego. Dowiadujemy się, jak banki centralne musiały reagować w warunkach silnego osłabienia dynamiki gospodarek i niskiej inflacji i dlaczego sięgały po niekonwencjonalne instrumenty polityki pieniężnej (rozdział 2). Po przeczytaniu książki, mamy również rzetelnie literaturowo i empirycznie udokumentowane dylematy polityki fiskalnej (rozdział 3 i 4). O drugim celu, a mianowicie wpływie konsolidacji fiskalnej na wzrost gospodarczy, nie można powiedzieć, aby został nawet częściowo zrealizowany. W książce autorzy piszą o fluktuacji gospodarczej wokół trendu wzrostowego a nie zmianach produkcji będących przejawem wzrostu gospodarczego. Ten mankament nie umniejsza polecenia książki szerokiemu gronu czytelników zainteresowanych współczesnymi problemami polityki stabilizacyjnej. Inicjatywa autorów, aby opisać tę politykę w kontekście problemów zadłużenia publicznego, zasługuje na uznanie. Jest to ostatnio niezwykle ważny wątek w dyskusji ekonomicznej. Szczególnie warto tę książkę polecić studentom ekonomii z wyższych poziomów studiów, którzy będą mogli wzbogacić tradycyjny wykład o polityce stabilizacyjnej o zagadnienia zyskującego na teoretycznym i praktycznym znaczeniu problemu długu publicznego. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu