BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołata Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
"Wiadomości Statystyczne" : źródło wiedzy i informacji
"Statistical News" : Source of Knowledge and Information
Source
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 6, s. 5-22, tab., bibliogr. s. 21-22
Keyword
Statystyka, Informacja statystyczna, Wiedza
Statistics, Statistical information, Knowledge
Note
JEL Classification: D83, D84
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono syntetyczną ocenę " Wiadomości Statystycznych" ("WS"), czasopisma naukowego GUS i PTS. Rozważania stanowią swoistą analizę SWOT - mocnych i słabych stron "WS" oraz potencjalnych szans i zagrożeń. Podjęto także próbę określenia znaczenia "WS" dla polskich statystyków. Sformułowano ponadto pytanie o perspektywy miesięcznika i oczekiwania środowiska wobec "WS". Uwzględniono zarówno rolę miesięcznika jako forum wymiany informacji, jak i możliwość jego indeksacji z uwagi na spełnianie standardów dotyczących liczby cytowań (Impact Factor - IF), np. listy filadelfijskiej (Journal Citation Reports - JCR) czy Scopus. (abstrakt oryginalny)

The article presents a synthetic assessment of "Statistical News", as a scientific journal of the Central Statistical Office and the Polish Statistical Association. Considerations provide a specific kind of SWOT analysis: presenting strengths and weaknesses of "Statistical News" as well as its potential opportunities and probable threats. An attempt is also undertaken to determine the role of "Statistical News" among Polish statisticians. Questions on prospects of the magazine and the expectations of the community of Polish statisticians are formulated. The discussion includes the role of both the magazine as a forum for exchange of information and as the journal with an impact factor that meets the standards of Thomson Reuters Journal Citation Reports (JCR), SCOPUS or other bases determined mainly by the number of citations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berger, J. (2013). Podwaliny polskiej statystyki w perspektywie historycznej. W: Główny Urząd Statystyczny. Historia, stan obecny i aktualne wyzwania wobec statystyki publicznej, s. 9-24. Warszawa: GUS.
 2. Domański, C. (2011). Setna rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, nr 9, s. 1- 10.
 3. Drabek, A., Rozkosz, E.A., Hołowiecki, M., Kulczycki, E. (2015). Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2, s. 121-138.
 4. Florczak, W. (2017). Szacunki kosztów systemu pomocy prawno-obywatelskiej w Polsce. Wiadomości Statystyczne, nr 1, s. 7-25.
 5. Hames, I. (2014). Peer review in a rapidly evolving publishing landscape. Academic and Professional Publishing, s. 15-52.
 6. Kordos, J. (2012a). Działalność naukowa Polskiego Towarzystwa Statystycznego w latach 1912- -1939. Wiadomości Statystyczne, nr 1, s. 21- 31.
 7. Kordos, J. (2012b). Działalność naukowa Polskiego Towarzystwa Statystycznego po 1945 r. Wiadomości Statystyczne, nr 2, s. 1-14.
 8. Koziar, M. (2016). Analiza strategiczna SWOT.TOWS krok po kroku. Pobrane z: http://www.mojaso-cjologia.pl.
 9. Kruszka, K. (2011). Polskie Towarzystwo Statystyczne w Wielkopolsce. Wiadomości Statystyczne, nr 12, s. 1-13.
 10. Kruszka, K. (2012). Nadobnik Marcin (1883-1953). W: W. Adamczewski, J. Berger, K. Kruszka, M. Krzyśko (przewodniczący), B. Łazowska (red.), Statystycy polscy, s. 235-240. Warszawa: GUS.
 11. Kulczycki, E. (2011). Ślepy recenzent lepszy dla kobiet? Czyli rzecz o kryzysie dotychczasowego sposobu recenzowania publikacji naukowych. Warsztat Badacza, 14 września 2011 r. Pobrane z: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/slepy-recen%C2%ADzent-lep%C2%ADszy-dla-kobiet--czyli-rzecz-o-kryzysie- dotychczasowego-sposobu-recenzowania-publikacji-naukowych.
 12. Kulczycki, E. (2014). Klepanie po pleckach, czyli recenzowanie po polsku. Warsztat Badacza, 18 sierpnia 2014 r. Pobrane z: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/klepanie-po-pleckach--czyli-recenzowanie-po-polsku/.
 13. Kulczycki, E., Rozkosz, E.A., Drabek, A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych. Nauka, nr 1, s. 107-142.
 14. Kulczycki, E., Rozkosz, E.A. (2017). Does an expert-based evaluation allow us to go beyond the Impact Factor? Experiences from building a ranking of national journals in Poland. Scientome-trics, nr 111, s. 417-442. DOI 10.1007/s11192-017-2261-x.
 15. Lańduch, P. (2017). Pomiar statusu osób na rynku pracy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011. Wiadomości Statystyczne, nr 2, s. 98-111.
 16. Łazowska, B. (2012). Buzek Józef (1873-1936). W: W. Adamczewski, J. Berger, K. Kruszka, M. Krzyśko (przewodniczący), B. Łazowska (red.), Statystycy polscy, s. 57-61. Warszawa: GUS.
 17. Mulligan, A. (2009). Jakość pracy naukowej, jej potwierdzenie a recenzja partnerska. Odbiór w środowisku naukowym i nieporozumienia. Postawy wobec recenzji partnerskiej. Biblioteka, nr 13, s. 215-228, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.
 18. Palus, S. (2015). Is Double-Blind Review Better? APS News. A  Publication of the American Physical Society. Series II, vol. 24, nr 7. Pobrane z: https://www.aps.org/publications/apsnews/201507.
 19. Panek, T. (2017). Polaryzacja ekonomiczna w Polsce. Wiadomości Statystyczne, nr 1, s. 41-61.
 20. Pociecha, J. (2011). Powstanie Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Krakowie. Juliusz Leo - pierwszy prezes Towarzystwa. Wiadomości Statystyczne, nr 10, s. 1-10.
 21. Walczak, T. (2013). Powołanie i funkcjonowanie Głównego Urzędu Statystycznego w okresie międzywojennym. W: Główny Urząd Statystyczny. Historia, stan obecny i aktualne wyzwania wobec statystyki publicznej, s. 25-44. Warszawa: GUS.
 22. Wyżnikiewicz, B. (2017). Produkt krajowy brutto jako przedmiot krytyki. Wiadomości Statystyczne, nr 3, s. 5-15.
 23. Żabiński, L. (red.). (2000). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii rozwoju (zapomocą metody SWOT). Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu