BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malaga Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Recenzja książki: Maciej Malaczewski, Zasoby naturalne, postęp techniczny a długookresowy wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 138.
Source
Gospodarka Narodowa, 2015, nr 1, s. 176-193, bibliogr. 6 poz.
The National Economy
Keyword
Zasoby naturalne, Postęp techniczny, Matematyczne modele ekonomiczne, Wzrost gospodarczy
Natural resources, Technical progress, Mathematical economic models, Economic growth
Note
streszcz.
Abstract
Pomimo zastrzeżeń, podnoszonych chętnie także przez Autora, monografia jest bardzo wartościowa. Podjęto w niej ważną problematykę. Autor respektuje współczesne standardy wiedzy i badań w zakresie teorii wzrostu gospodarczego. Przede wszystkim jednak nie ma ona odpowiedników w polskiej literaturze ekonomicznej, Najważniejszą jej zaletą jest jednak to, że stanowi ona bardzo dobry punkt wyjścia do dalszych badań nad rzadkością, dostępnością lub wyczerpywaniem się nieodnawialnych zasobów naturalnych stosowanych w procesach produkcyjnych, w powiązaniu z rolą postępu technicznego lub technologicznego i kapitału ludzkiego w kontekście zrównoważonego wzrostu lub rozwoju gospodarczego. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Acemoglu D., [2011] Introduction to Modern Economic Growth, Princeton University Press 2011.
  2. Cichy K., [2008] Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
  3. Growiec J., Schumacher I. (2008) On technical change in the elasticities of resource inputs, "Resources Policy", 33, 4, 210-221, 2008.
  4. Meadows D.L., et al., [1972] The Limits to Growth: a report for the Club of Rome's project on the predicament of mankind, Universe Books 1972.
  5. Lucas Robert Emerson (1988) On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics", 22, 3-42, 1988.
  6. Ramsey Frank Plumpton [1928] A Mathematical Theory of Saving, "Economic Journal", 38 (152): 543-559.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu