BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyczkowska Joanna (Politechnika Koszalińska)
Title
Marketing of Logistics Services in Poland and Germany
Marketing usług logistycznych w Polsce i Niemczech
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 69-75, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Usługi logistyczne, Marketing, Instrumenty marketingowe
Logistic services, Marketing, Marketing instruments
Note
JEL Classification: M31; M12; L91
summ., streszcz.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
W artykule zostały opisane działania marketingowe stosowane przez przedsiębiorstwa TSL. Celem opracowania była analiza instrumentów marketingu na rynku usług logistycznych w Polsce i Niemczech. Zastosowano analizę literatury i analizę porównawczą oferowanych usług. Zaprezentowano rynek usług transportowych w Polsce w porównaniu z wybranymi krajami europejskimi. Przedstawiono także elementy marketingu realizowane w Polsce i Niemczech przez największych operatorów logistycznych oraz kształtowany przez nich wizerunek w obu tych krajach. Ponadto zwrócono uwagę na prowadzoną przez nich politykę odpowiedzialności społecznej.(abstrakt oryginalny)

The article covers marketing activities used by TSL companies. The purpose of the article was an analysis of marketing instruments on the market of logistics services in Poland and Germany. An analysis of literature and a comparative analysis of the services offered were used. The market of transport services in Poland was presented in comparison to selected European states. The elements of marketing realized in Poland and in Germany by the largest logistics operators and the image formed by them in both of these countries were presented. Their policy of social responsibility was emphasized in the article.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Byrne P., Markham W., Improving Quality and Productivity in the Logistics Process. Wyd. Oak Brook, Butterfield Road 1991.
 2. Chamier-Gliszczynski N., Bohdal T., Mobilność na obszarze miejskim w ochronie środowiska, Annual Set The Environment Protection, 2016, vol. 18, issue 1.
 3. Chamier-Gliszczynski N., Bohdal T., Wskaźniki oceny mobilności miejskiej w aspekcie ochrony środowiska, Annual Set The Environment Protection, 2016, vol. 18, issue 1.
 4. Ciesielski M. (red.), Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa 2005.
 5. Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 6. Dyczkowska J., Marketing usług logistycznych, Difin, Warszawa 2014.
 7. Dyczkowska J., Processes of logistic customer service: behaviour of senders and recipients, Wyd. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2013, vol. 3, issue 1.
 8. Ficoń K., Logistyka ekonomiczna. Procesy ekonomiczne., Bel Studio, Warszawa 2008.
 9. Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 10. Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010
 11. Gołembska E., Tyc-Szmil K., Brauer J., Logistyka w usługach, PWN Warszawa 2008.
 12. http://data.trendeconomy.com/eurostat/ttr00005/DE?es_geo (dostęp 16.01.2017)
 13. http://www.dbschenker.com/ (dostęp 06.02.2017)
 14. http://www.dbschenker.pl/ (dostęp 06.02.2017)
 15. http://www.dhl.com.pl/pl (dostęp 07.02.2017)
 16. http://www.dpdhl.com/ (dostęp 07.02.2017)
 17. Lovelock Ch., Service Marketing, Prentice Hall International, London 1996.
 18. Łunarski J., Zarządzanie jakością w logistyce, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.
 19. Michałowska M., Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa transportowego w procesie przemian strukturalnych, Wyd. Akademia Ekonomiczna, Zeszyt Naukowy nr 139, Katowice 1995.
 20. Panasiuk A., Personel jako element działalności marketingowej poczty, "Technika i eksploatacja poczty", 1999, nr 4.
 21. Rogoziński K., Nowy marketing usług, AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 22. Rydzkowski W. (red.), Usługi logistyczne, Wyd. ILiM, Poznań 2011.
 23. Transport. Activity Results In 2015, Turek D., Statistical Publishing Establishment, Warsaw 2016.
 24. Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.69
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu