BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raben Dorota (Dorota Raben Consulting, Warszawa)
Title
Rozbudowa infrastruktury polskich portów morskich jako warunek rozwoju przewozów intermodalnych w ramach korytarzy sieci bazowej TEN-T
Development of Polish Seaports Infrastructure as a Precondition for Development of Intermodal Transport within the Core TEN-T Corridors
Source
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 177-184, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego
Keyword
Porty morskie, Infrastruktura techniczna portów, Przewozy towarowe
Seaports, Ports technical infrastructure, Cargo transportation
Note
streszcz., summ.,
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie istotnej roli rozbudowy infrastruktury portów morskich jako warunku determinującego rozwój przewozów intermodalnych w ramach korytarzy sieci bazowej TEN-T. Na przykładzie portu morskiego w Gdańsku dokonano oceny zdolności przeładunkowej, która jest ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o rozwoju portu i kształtowania jego pozycji konkurencyjnej. Zagwarantowanie odpowiedniej przepustowości infrastruktury dostępowej do portu zarówno wodnej, jak i lądowej, w przypadku planowania rozwoju portów jako inkubatorów korytarzy transportowych, wymaga koordynacji rozbudowy infrastruktury portowej przez zarządy portów oraz operatorów portowych z zarządcami infrastruktury drogowej i kolejowej na zapleczu portów.(abstrakt autora)

The purpose of this article is to identify the importance of the development of seaports infrastructure. This is a precondition for determination of future development of intermodal transport within core TEN-T corridors. Based on the example of the seaport Gdańsk, the article presents assumptions to estimate the handling capacity which is an important factor for the decision making process in planning further development of the port in order to allow for sustainable growth of its competitive position. Adequate capacity of access infrastructure to the seaport, both by water and land has to be ensured, when planning development of seaports as transport corridor incubators. This requires a coordination of infrastructure investment plans by the seaport authorities and seaport operators together with the authorities of road and railway infrastructure.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bozarth, C., Handfield, R.B. (2007). Kompletny podręcznik logistyki i zarządzania dostawami. Gliwice: Helion.
  2. Ficoń, K. (2010). Logistyka morska, statki, porty, spedycja. Warszawa: Bel Studio.
  3. Neider, J. (2008). Transport międzynarodowy. Warszawa: PWE
  4. Semenov, I.N. (2004). Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej. Tom II. Szczecin: Politechnika Szczecińska.
  5. Semenov, I.N. (red.) (2008). Zintegrowane łańcuchy transportowe. Warszawa: Difin.
  6. Stokłosa, J., Cisowski, T., Erd, A. (2014). Terminale przeładunkowe jako elementy infrastruktury sprzyjające rozwojowi łańcuchów transportu intermodalnego. Logistyka, 3, 5991-5999.
  7. Wronka, J. (2013). Nowy etap rozwoju transportu kombinowanego w Polsce? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 778. Problemy Transportu i Logistyki, 22, 23-53.
Cited by
Show
ISSN
1644-275X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.34-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu