BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Peretiatkowicz Lidia Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wojtas Michał (EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa)
Title
Klasyfikacja statystyczna towarów a wybór stawki VAT dla produktów spożywczych
Statistical Classification of Goods and the Choice of the VAT Rate for Food Products
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 2, s. 67-76, tab., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Stawki podatkowe, Artykuły spożywcze, Klasyfikacja statystyczna
Value Added Tax (VAT), Tax rates, Foodstuffs, Statistical classification
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel artykułu - Scharakteryzowanie wybranych elementów problematyki klasyfikacji statystycznej towarów i usług i jej konsekwencji dla opodatkowania VAT produktów spożywczych. Metodologia badania - Studia literatury przedmiotu, orzecznictwa oraz analiza przepisów prawa. Wynik - Wskazano konsekwencje podatkowe uzależnienia wyboru stawki VAT na produkty spożywcze od klasyfikacji statystycznej. Oryginalność/Wartość - W artykule zaprezentowano wartości poznawcze w zakresie problemów polskich podatników związanych z rozliczaniem podatku VAT od produktów spożywczych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to characterize selected elements of the classification of goods and services and its consequences for the taxation of VAT products. Design/Methodology/approach - Study of subject literature, jurisprudence and analysis of law. Findings - The analysis shows the tax implications of the choice of the VAT rate on food products based on the statistical classification. Originality/value -Article presents cognitive values in relation to the problem of settling VAT on food products.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz, A. (2017). VAT. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Brzeziński, B., Morawski, W. (red.) (2017). Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń. Edycja 2015. Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Dyrektywa 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 347/1).
 4. Opinia rzecznika generalnego przedstawiona w dniu 8 lipca 2004 r. w sprawach połączonych C-453/02 i C-462/02.
 5. Postanowienie NSA z dnia 16 czerwca 2016 r., sygn. akt I FSK 2078/14.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U z 2015 poz.1676).
 7. Strzelec, D. (2015). Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Uchwała NSA z dnia 14 marca 2011 r. sygn. akt II FPS 8/10.
 9. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2016 poz.710, t.j. ze zm.).
 10. Wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2003 r., sygn. akt I SA/Ka 1419/02.
 11. Wyrok NSA z dnia 3 lutego 2011 r., sygn. akt I FSK 201/10.
 12. Wyrok NSA z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. akt I FSK 226/13.
 13. Wyrok NSA z dnia 1 czerwca 2015 r., sygn. akt I FSK 744/14.
 14. Wyrok NSA z dnia 25 listopada 2016 r., sygn. akt I FSK 843/14.
 15. Wyrok NSA z dnia 22 marca 2017 r., sygn. akt I FSK 1153/15.
 16. Wyrok TK z dnia 3 kwietnia 2001 r., sygn. akt K 32/99.
 17. Wyrok TSUE z dnia 27 lutego 1980 r., sygn. akt C-171/78.
 18. Wyrok TSUE z dnia 27 lutego 1980 r., sygn. akt C-168/78.
 19. Wyrok TSUE z dnia 12 lipca 1983 r., sygn. akt C-170/68.
 20. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 21 października 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 651/15.
 21. Wyrok WSA w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt I SA/Lu 1090/14.
 22. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 2083/14.
 23. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 lipca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3864/14.
 24. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 lutego 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 833/15.
 25. Zubrzycki, J. (2011). Leksykon VAT, t. 2. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/2-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu