BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Glińska Ewa (Politechnika Białostocka), Tomaszewska Ewelina (Politechnika Białostocka)
Title
Customer Preferences Related to Shopping Online
Preferencje klientów związane z zakupami online
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 87-95, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zakupy online, Konsument, Zachowania konsumenta
Online shopping, Consumer, Consumer behaviour
Note
JEL Classification: M31; D12
summ., streszcz.
Abstract
Zakupy online stają się coraz bardziej popularne wśród polskich konsumentów. Niniejszy artykuł ma na celu wykazanie istnienia statystycznie istotnych różnic między wybranymi aspektami zachowań konsumentów podczas zakupów online a ich wiekiem. Bazę empiryczną opracowania stanowią wyniki badań diagnostycznych przeprowadzonych techniką CAWI na próbie 597 osób dokonujących zakupów przez Internet.(abstrakt oryginalny)

Nowadays online shopping is becoming more popular among Polish consumers. The aim of the article is to establish the existence of statistically significant differences between certain aspects of the behaviour of consumers when shopping online and their age. The empirical base for the article comprises the material obtained as a result of a survey carried out on a sample of 597 people buying over the Internet.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bedyńska S., Cypryańska M. [ed.], Statystyczny drogowskaz. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013, p. 185.
 2. Feldy M., E-konsumentów portret własny, "E-mentor" 2012, nr 4, p. 77-81.
 3. Gemius, E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska, 2016, https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/nowy-raport-o-polskim-e-commerce-juz-dostepny.html [access 20.02.2017].
 4. GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016r., 2016a, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2016-roku,2,6.html [access 15.02.2017].
 5. GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016, 2016b, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/ [access 15.02.2017].
 6. Jaciow M., Wolny R., Polski e-konsument. Typologia zachowania, Onepress, Gliwice 2011.
 7. Maciejewski G., Zakupy on-line w opiniach e-konsumentów z wybranych krajów Europy, "Studia i Prace WNEiZ US" 2016, 43/3, p. 219-230.
 8. Pacut M., Zachowania nabywcze polskich e-konsumentów na rynku, "Studia i Prace WNEiZ US" 2016, 43/3, p. 319-328.
 9. Passyn, K.A., Diriker, M., Settle, R.B., Images of online versus store shopping: have the attitudes of men and women, young and old really changed?, "Journal of Business & Economics Research" 2011, 9(1), p. 99-110.
 10. Rajamma R.K., Paswan A.K., Ganesh G., Services purchased at brick and mortar versus online stores, and shopping motivation, "Journal of Services Marketing" 2007, Vol. 21(3), pp. 200 - 212.
 11. Schultz D.E., Block M.P., U.S. online shopping: Facts, fiction, hopes and dreams, "Journal of Retailingand Consumer Services" 2015, Vol. 23, p. 99-106.
 12. TNS, Raport e-zakupy 2016, http://www.tnsglobal.pl/wp-content/uploads/2016/11/raport_e_ZAKUPY_2016.pdf [access 20.02.2017].
 13. Toufaily E., Souiden N., Ladhari R., Consumer trust toward retail websites: comparison between pure click and click-and-brick retailers, "Journal of Retailing and Consumer Services" 2013, Vol. 20(6), p. 538-548.
 14. Wolny R., Zmiany zachowań nabywczych polskich e-konsumentów, "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016, Nr 270, p. 285-293.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.87
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu